Verschillende ngo’s in ons land hebben premier Charles Michel (MR) in een open brief gevraagd om in Brussel een ‘onthaal- en oriëntatiecentrum’ op te richten voor migranten (en/of illegalen). Op die manier willen de ngo’s het probleem van de honderden of zelfs duizenden illegalen in en rond het Brusselse Maximiliaanpark aanpakken. Ze pleiten voor “een andere benadering”.

De problematiek van illegalen in onze hoofdstad sleept al jaren aan. Het gaat veelal om migranten die hier geen asiel willen aanvragen en illegaal in ons land verblijven. Twee jaar geleden was het aantal illegale migranten in het Brusselse Maximiliaanpark zo groot dat het zelfs wereldnieuws werd. Honderden, misschien zelfs duizenden illegalen verbleven er in tenten in hartje Brussel, met wantoestanden tot gevolg. Het kamp werd ontruimd, maar het probleem werd nooit helemaal opgelost.

Tot op de dag van vandaag verblijven er nog steeds honderden illegalen in het beruchte Brusselse park, wat voor veel overlast en onrust zorgt in en rond het park. Zo werd enkele dagen geleden nog een agent neergestoken door een illegale migrant. De politieke druk voor een oplossing voor het Maximiliaanpark stijgt dag na dag. Vandaag moet staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) van premier Charles Michel (MR) op de ministerraad met concrete maatregelen op de proppen komen.

Onthaalcentrum

Aan de vooravond van die ministerraad hebben verschillende ngo’s een open brief gestuurd naar premier Michel met hun oplossing voor het probleem. Ze vragen dat ons land in Brussel een ‘onthaal- en oriëntatiecentrum’ opricht waar illegalen terechtkunnen voor medische hulp, psychologische bijstand en allerhande informatie zoals hun rechten. “Bied migranten een rustpunt”, klinkt het in de open brief.

De ngo’s vinden de aanpak van de huidige regering fout, en pleiten voor een ommezwaai in het beleid omtrent illegalen. “Die mensen hebben dringend nood aan een andere benadering, die focust op informeren over rechten en mogelijkheden op maat en begeleiding naar een realistisch toekomstplan. Daarvoor is tijd en ruimte nodig en vooral vertrouwen. De huidige aanpak van ontraden en verjagen is contraproductief, zowel voor de migranten als voor onze eigen samenleving.”

Het onthaalcentrum moet een open centrum zijn, benadrukken de ngo’s. De illegalen moeten kunnen gaan en staan waar ze willen en er kan dus geen sprake zijn van een gesloten centrum. Opsluiting zou immers schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid en integratie van migranten, klinkt het. Bovendien zou het opsluiten van illegalen ingaan tegen de mensenrechten en niet doeltreffend zijn.

De ngo’s die de open brief ondertekenden zijn Artsen Zonder Grenzen, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Dokters van de Wereld, Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen en de ngo Ciré.