Een studie van de Universiteit van Basel komt tot de conclusie dat immigratie op korte termijn economische voordelen biedt voor rijke westerse landen. Op lange termijn wordt de balans echter nadelig en komt het welvaartsstelsel van een land zwaar onder druk te staan.

Een derde van de bevolking in Zwitserland is in het buitenland geboren. Uit onderzoek van de Universiteit van Basel blijkt dat de economische gevolgen van immigratie in het Alpenland op de korte termijn positief zijn. Zo zouden migranten meer belastingen betalen en sociale bijdragen leveren dan zij ontvangen, namelijk 729 Zwitserse frank – oftewel 647 euro – per huishouden per maand.

(Lees verder onder de tweet.)

Vergrijzing en werkloosheid

Op lange termijn wordt deze balans echter negatief, namelijk een maandelijks verlies van 405 Zwitserse frank – oftewel 359 euro – per huishouden per maand. Als voornaamste verklaring daarvoor wordt de vergrijzing aangehaald. Ook buitenlandse belastingbetalers hebben immers recht op pensioenen.

Ook ontvangen buitenlanders een bovengemiddeld aandeel van de werkloosheidsuitkeringen. Voor migranten uit de Europese Unie ligt dat aandeel meer dan twee keer hoger dan de autochtone Zwitserse bevolking. Voor migranten die uit zogenaamde derde landen komen ligt dat aandeel bijna vier keer zo hoog.

Autochtone Zwitsers behoren tot de nettobetalers van de Zwitserse werkloosheidsuitkeringen. Zij leveren 70,4 procent van de bijdragen, maar ontvangen slechts 55 procent. Bovendien is het risico om afhankelijk te zijn van de bijstand veel groter bij vreemdelingen. Daarnaast blijven hoogopgeleide migranten – die minder kans maken om werkloos te worden te worden – gemiddeld minder lang in Zwitserland dan lageropgeleide migranten.

Bijstandstoerisme

Sinds het begin van de migratiecrisis woedt in veel rijke West-Europese landen de discussie over het zogenaamde ‘bijstandstoerisme’. De Duitse econoom Hans-Werner Sinn waarschuwde er onlangs nog voor dat een royale welvaartsstaat, gefinancierd door hoge progressieve belastingen, laaggeschoolde en arme migranten aantrekt terwijl hoogopgeleiden juist worden afschrikt.