Het deed vele wenkbrauwen fronsen. Schijnbaar uit het niets deelde Montasser AlDe’emeh, de bekende jihadkenner en onderzoeker, een live-video op Facebook. Daaruit bleek dat hij een onderhoud had met Dries Van Langenhove in Molenbeek waarrond later een interview in het populaire weekblad ‘Dag Allemaal’ zou verschijnen. Maar sindsdien kan AlDe’emeh op veel minder fraais rekenen dan opgetrokken wenkbrauwen. Nu ontvangt hij dagelijks haatmail en die is verregaand en groot in aantal. “Dit is een zoveelste aanslag op het kritisch denken”, luidt het.

Vorige week nam jihadkenner Montasser AlDe’emeh, die voor de Staatsveiligheid werkte in de strijd tegen islamistisch terrorisme, een interview af van Dries Van Langenhove, de verguisde kopman van de rechtse jongerengroep Schild & Vrienden (S&V). Deze organisatie kwam onder vuur te liggen na een controversiële PANO-reportage waaruit bleek dat er tal van racistische prentjes en ‘memes’ zouden zijn gedeeld in interne digitale kanalen. Maar nu komt AlDe’emeh zelf onder vuur te liggen. Dagelijks ontvangt hij tientallen haatberichten van tegenstanders.

AlDe’emeh: “Ze noemen mij een huisneger”

“Ze noemen mij een huisneger”, zo vertelt AlDe’emeh aan SCEPTR. Hij wordt naar eigen zeggen vooral vanuit linkse hoek en door sommige moslims aangevallen. “Die mensen vinden het woord ‘allochtoon’ achterhaald en ze vinden dat Vlamingen met een migratieachtergrond gelijkwaardig dienen behandeld te worden, maar wanneer een Vlaming met een migratieachtergrond anders denkt dan zij, wordt hij huisneger genoemd.”

De omstreden opiniemaker laat zich echter niet afschrikken. “Die mensen hebben vaak bepaalde zaken gemeen. Hun intellectuele niveau is bedroevend laag of ze zijn selectief empathisch, ze zijn onbeleefd en zitten vol haat en tenslotte voelen ze zich [vooral] op sociale media sterk. Als ik voor [of] naast hen zou staan, [weerklinkt er] veel minder [haatdragende praat]”, aldus de KU Leuven-onderzoeker, die een zekere ironie terugvindt in de haatberichten die hij ontvangt. “Ze beginnen over mijn uiterlijk terwijl ze oproepen tot respect. Ze noemen mij ‘huisneger’ terwijl ze zogezegd een hekel hebben aan het woord ‘neger’. Ze roepen op tot radicale gelijkheid, maar kijken neer op Vlamingen met een andere mening die ze bekrompen en racistisch vinden. [Bepaalde] moslims […] roepen [op] tot begrip voor radicale moslimjongeren, maar niet voor Vlaamse jongeren die radicale standpunten innemen, enzoverder.”

(Lees verder onder de Facebookfoto.)

Sinds de ‘Pano’-uitzending van 5 september over Schild & Vrienden is Dries Van Langenhove (25) nog niet uit het nieuws…

Publiée par Montasser AlDe'emeh sur Mardi 18 septembre 2018

Jongeren weerbaar maken

AlDe’emeh ziet in de reacties net verklaringen voor het bestaan van groepen zoals Schild & Vrienden. “Sommige mensen kunnen het blijkbaar niet verkroppen dat een groep Vlaamse jongeren niet willen zijn zoals zij het hadden gewild. Ik ga toch liever in debat met die jongeren. Luisteren naar hun ideeën, begrijpen hoe ze redeneren, [in plaats van] hen als criminelen weg te zetten”, zo licht de jihadkenner nog toe. “[Want] denk je dat de manier waarop we [nu] omgaan met jongeren en jongvolwassenen gelinkt aan Schild & Vrienden onze samenleving op lange termijn veiliger zal maken?”

Foto: Screenshot van een van de haatberichten die Montasser AlDe’emeh ontving.

“Tijdens [mijn] gesprek met Dries Van Langenhove had hij het over het idee om Vlamingen weerbaarder te maken. [Een] voorbeeld: Iemand die een Albanees meisje lastigvalt in Molenbeek, krijgt letterlijk haar hele familie achter hem aan. Niemand mag de eer van een Albanees meisje schenden. Reken maar dat jongemannen daar dat weten en er ook rekening mee houden. Ze weten dat Albanezen niet met zich laten sollen”, vervolgt AlDe’emeh. “Maar Belgische en Vlaamse vrouwen? Die brave Belgen en Vlamingen doen toch niets terug. [Bepaalde allochtonen] vinden autochtonen [daarom] slappelingen, want ze verdedigen zelfs hun eigen vrouwen niet. Verbaast het je dat sommige Vlaamse jongeren dat beu zijn en ideeën zoals het weerbaarder maken van Vlamingen lanceren? Mij niet.”

Foto: Screenshot van een van de haatberichten die Montasser AlDe’emeh ontving.

“Daar wil ik het over hebben, over hun ideeën, waarom die jongeren zo denken. Maar blijkbaar mag dat niet. Daarom word ik aangevallen door die politiek correcte aanstellers. Volgens hen zijn al die jongeren criminelen met neonazistische ideeën. Punt. Geen vragen meer. Dit is een zoveelste aanslag op het kritisch denken”, aldus nog de Palestijns-Vlaamse doctorandus. “Ik weiger me als onderzoeker te laten manipuleren. Ik ben kritisch. Ik heb de media niet nodig om een mening te vormen over maatschappelijke thema’s. Het is wel opmerkelijk dat ik de laatste tijd aan de inzichten van George Orwell (die het dystopische boek ‘1984’ schreef over een brutaal totalitaire samenleving, red.) moet denken.”