Het illegale Servische gezin dat in het gesloten centrum van Steenokkerzeel verbleef, moet worden vrijgelaten. Gezinnen mogen immers maximaal 28 vastgehouden worden in het gesloten centrum. Doordat het gezin tal van nutteloze procedures opstartte, was het onmogelijk om het gezin tijdig te repatriëren, waardoor het nu vrijgelaten moet worden. Dat meldt HLN.

Onlangs werden in het gesloten centrum voor uitgewezen asielzoekers in het Vlaams-Brabantse Steenokkerzeel zogenaamde ‘family units’ geïntroduceerd. Dat zijn speciale woningen die ontworpen zijn voor gezinnen met kinderen waarvan de asielprocedure afgelopen is. In Steenokkerzeel wachten ze op de repatriëring naar hun thuisland.

In het verleden werd ons land al op de vingers getikt vanwege het opsluiten van kinderen, daarom werden de woonunits speciaal ontworpen op maat van gezinnen met kinderen en krijgen ze meer privacy en vrijheid. Daarnaast zijn er ook een speel- en ontspanningsweide en kunnen de kinderen er les volgen. Er worden ook activiteiten georganiseerd en de gezinnen kunnen gratis contact hebben met hun advocaat.

Misbruik procedures

Toch zijn de family units bijzonder controversieel in ons land. Toen enkele weken geleden voor het eerst een illegaal gezin in zo’n family unit geplaatst, zorgde dat dan ook voor de nodige ophef. Met behulp van 15 hulporganisaties probeert het Servische gezin nu via juridische weg een verlengd verblijf in ons land af te dwingen. Het juridisch getouwtrek in die zaak zal naar alle waarschijnlijkheid snel een jaar in beslag nemen.

Maar gezinnen die in een family unit geplaatst worden, mogen daar wettelijk maximaal 28 dagen worden vastgehouden. Het illegale Servische gezin werd op 14 augustus in een family unit geplaatst, en moet morgen dus noodgedwongen vrijgelaten worden. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zit verveeld met de zaak. “Er wordt misbruik gemaakt van de bestaande procedures”, stelt hij op Twitter.

Francken dringt aan op een aanpassing van de bestaande regelgeving, omdat deze misbruikt kan worden door het opstarten van nutteloze procedures. Op die manier kan de maximale opsluitingstermijn makkelijk overbrugd worden. Met die aanpassing hoopt Francken te verhinderen “dat de maximale opsluitingstermijn gestuit wordt door allerhande nieuwe nutteloze procedures”.

Het illegale Servische gezin zal nu in een open gezinswoning (FITT) geplaatst worden, in afwachting van de afhandeling van alle juridische procedures. Eerder verbleef het gezin ook al in zo’n open gezinswoning, en ging het daar tot twee keer toe lopen. De laatste keer gebeurde dat zelfs al na welgeteld één dag. Daarom besliste men het gezin in een gesloten centrum te plaatsen, waar het nu dus uit vrijgelaten wordt.