Onze politiekorpsen zijn te ‘wit’. Althans, dat is de overtuiging van tal van burgemeesters in Vlaanderen waaronder ook deze van Gent: Daniël Termont (sp.a). Alleen, de zoektocht naar allochtone Gentse agenten verloopt niet zo vlot. Daarom zoekt men in Gent nu actief kandidaten in boksclubs en moskeeën. Dat brengt Het Nieuwsblad. N-VA en Vlaams Belang hebben vragen bij de tactiek. “Waarom juist boksclubs?” en “Gaan we dan ook zoveel procent homo’s aannemen?”

Het stadsbestuur van Gent drukt al jaren de wens uit om een meer ‘evenwichtig’ politiekorps te hebben. Concreet betekent dit dat er te veel blanke agenten zouden zijn en te weinig allochtonen. Zo’n 30 procent van de inwoners in Gent is allochtoon, terwijl slechts enkele tientallen politiemedewerkers een migratie-achtergrond hebben. Het Gentse stadsbestuur van Open Vld, Groen en sp.a is er immers van overtuigd dat men moeilijker de orde kan handhaven in de allochtone gemeenschap met het gebruik van blanke agenten. Maar de wens van Stad Gent blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Daardoor wisselt men nu het geweer van schouder.

14 allochtone politiekandidaten: “We hebben al grote inspanningen gedaan”

“We hebben al grote inspanningen gedaan, maar zullen pas op langere termijn resultaten zien”, zo citeerde gisteren Het Nieuwsblad burgemeester Termont in de commissie Algemene Zaken. Maar die grote inspanningen betreffen slechts een 14 mensen die een speciaal begeleidingstraject zijn gestart. Vijf in de afgelopen maanden, zes die in oktober starten en nog eens drie mensen die de opleiding tot beveiligingsagent volgen. De traagheid van de resultaten zou onder meer verklaard worden door de lange tijd die tussen het afleggen van de fysieke en mentale proeven en de effectieve start van de politieopleiding ligt. Dit kan al snel een jaar zijn. En de opleiding duurt minstens nog een half jaar.

Het is echter niet meteen duidelijk hoe het Gentse stadsbestuur weet of men vandaag met onvoldoende allochtone agenten werkt. De laatste telling dateert immers van 2016. Toen kwam men uit op 38 allochtone agenten, dit via het tellen van ‘niet-Vlaamse namen’. Dat is wellicht een minder betrouwbare methode gezien het allochtonen met een Vlaamse naam niet meetelt. Omgekeerd vervuilen autochtonen met een vreemde naam ook de resultaten. Toch is het getal 38 relatief weinig. Het volledige Gentse politiekorps telt vandaag immers 1.355 mensen. “Zo’n telling is bijzonder veel werk. De volgende meting is gepland voor begin 2019”, aldus nog Termont.

Men geeft de zoektocht naar meer allochtone agenten alleszins niet op. Bijzondere inspanningen en middelen worden aangewend om allochtone politiekandidaten te vinden. Dit jaar organiseerde men onder meer een informatiesessie in een boksclub en een moskee. “Zo kunnen we die gemeenschappen op een andere manier laten kennismaken met de politie en de beeldvorming veranderen.”

(Lees verder onder de Facebookfoto.)

Alle leden van boksclub Golden Gloves Gent danken het stadsbestuur van Gent voor de financiële inspanning voor de aankoop van de nieuwe boksringen.

Publiée par Golden Gloves Gent sur Jeudi 19 mars 2015

“Dit is misschien een teken van weinig betrokkenheid en interesse bij de migrantengemeenschappen?”

Bij de rechtse oppositie vindt men de initiatieven alleszins weinig steek houden. “Ik denk eerst en vooral dat het iets positiefs is om een divers politiekorps te hebben, maar ik denk dat dit op een natuurlijke manier moet ontstaan”, aldus Gentse N-VA-lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt tegenover SCEPTR. “Dit actief rekruteren in boksclubs en moskeeën lijkt mij wat vreemd. Wil men echt 30% allochtonen in het politiekorps? Gaan we dan ook zoveel procent homo’s aannemen? ‘Gay bashing’ is immers ook een probleem. En dan zoveel procent van dit?” De Gentse N-VA schuift ook direct een alternatief naar voren: “Misschien zouden we beter een promocampagne opstarten die we dan naar bepaalde groepen richten. Dit kan door bijvoorbeeld affiches op te hangen aan De Lijn-haltes in bepaalde wijken zoals het Rabot (een buurt waar veel allochtonen wonen, red.). Maar dit actief ronselen in moskeeën en boksclubs lijkt me missionariswerk.”

Ook het Vlaams Belang vindt de maatregelen eerder bizar. “Ik vind het heel vreemd dat men actief in specifieke clubs of moskeeën werft en daar gaat zoeken naar kandidaat-politieagenten. Wat is het volgende? En waarom juist een boksclub? Is dit niet wat stigmatiserend?”, zo vertelt ook Gents lijsttrekker Johan Deckmyn (Vlaams Belang) aan de SCEPTR-redactie. “Ik snap het helemaal niet. Wat mij betreft is iedereen gelijk voor de wet. Als je zelf pro-actief op zoek moet gaan, is dit misschien een teken van weinig betrokkenheid en interesse bij de migrantengemeenschappen. Dit betekent dat er nog steeds een muur staat tussen de gemeenschappen, ondanks meerdere jaren werken van allerlei integratiewerken”.