Het Europees Parlement voert zijn strijd tegen Hongarije en premier Viktor Orbán zijn beleid op. Zo verzocht de parlementaire instelling vandaag de Raad om actie te ondernemen tegen het Centraal-Europese land. 

De relatie tussen Hongaars premier Victor Orbán en het Europese Parlement is er na vandaag niet beter op geworden. Zo zette de parlementaire instelling vandaag een eerste stap in de richting van een strafprocedure tegen Hongarije. Het probleem? Volgens een (kritisch) rapport van Judith Sargentini (GroenLinks) veegt het land van Orban zijn voeten aan essentiële Europese waarden.

“De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, academische vrijheid, ruimte voor een gezonde open samenleving, persvrijheid: allemaal zaken die door Orbán onder druk zijn komen te staan. Ondertussen wordt de lijst alsmaar langer”, klonk het een maand geleden bij Sargentini toen haar rapport in de commissie Openbare Vrijheden werd goedgekeurd.

Onthouding N-VA

Vandaag schaarde de benodigde tweederdemeerderheid van de Europarlementariërs zich achter het rapport van Sargentini. 448 parlementsleden steunden het rapport, 48 onthielden zich en zo’n 197 Europarlementariërs stemden tegen.

Onder die 448 parlementsleden bevond zich ook Manfred Weber, de fractieleider van de EVP waarin ook de partij van Orban zetelt. “Ik ben altijd voor het bouwen van bruggen geweest en dat blijft zo, maar gisteren zag ik bij de Hongaarse eerste minister niet de minste bereidheid om zijn Europese partners tegemoet te komen en onze bezorgdheden te beantwoorden”, citeert BELGA Weber.

Haast alle Vlaamse partijen (CD&V, Groen, sp.a en Open Vld) stemden voor het rapport van Sargentini. Enkel Vlaams Belang (tegenstem) en N-VA (onthouding) vormden een dissidente noot. N-VA echter, zo verklaart Europarlementslid Sander Loones op Twitter, onthield zich niet omwille van de toestand van de rechtsstaat in Hongarije maar wel omwille van wat er in het rapport staat over migratie. Zo betreurt de N-VA dat dit rapport van GroenLinks-Europarlementslid Judith Sargentini de artikel 7-procedure dreigt uit te hollen door te pogen een laks migratiebeleid op te dringen en een links sociaaleconomisch beleid door te duwen”. 

Maat voor niets?

De weg naar een Europese veroordeling van Hongarije is evenwel nog lang. Zo moet de Raad van Ministers zich nog over dit voorstel uitspreken. Net zoals bij het parlement volstaat bij de Raad een gewone meerderheid niet. Integendeel, vier vijfden van de ministers moet het voorstel goedkeuren. Zelfs dan is er van een schorsing van het stemrecht van Hongarije nog geen sprake. Enkel de Europese Raad, die bestaat uit de regeringsleiders of staatshoofden, kan na deze procedure het stemrecht van Hongarije schorsen. Het grote voordeel voor Hongarije? Deze procedure vereist unanimiteit. Bijgevolg kan één ander Visegrad-land deze strafmaatregel tegenhouden.