Rob Van de Velde, momenteel Kamerlid voor N-VA en eerder Antwerps schepen van Stadsontwikkeling, verhuisde volgens berichtgeving van De Morgen zeer snel van de publieke naar de private sector. Zo is hij momenteel actief als zelfstandig vastgoedconsultant. “De snelheid waarmee hij wordt gezet, en dan nog in dezelfde sector waarvoor hij politiek verantwoordelijk was, roept op z’n minst ethische vragen op”, stelt professor Bestuurskunde Filip De Rynck (UGent) tegenover de krant.

Eind april 2018 vertrok Van de Velde uit het Antwerpse stadhuis. Volgens Het Laatste Nieuws stapte er toen “een schepen [op] die de stad veranderd heeft, maar die ook veel weerstand heeft opgewekt bij zijn politieke tegenstanders. Hij trok vermolmde dossiers los als de restauratie van de Handelsbeurs, de Montevideosite en de omvorming van de Gedempte Zuiderdokken tot park”.

Naast ‘zijn’ verwezenlijkingen werd Van de Velde een weinig diplomatische stijl aangewreven. Daarnaast zou de N-VA’er nauwe banden met de vastgoedsector hebben gehad. Ook een lid van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro) spaarde eind vorig jaar haar kritiek niet. “De schepen luistert niet naar ons. Hij begrijpt het ook vaak gewoon niet. We worden in Antwerpen teruggeworpen naar de jaren vijftig”, klonk het bij advocate Geert Lambrechts.

Vastgoedontwikkeling

Hoewel Van de Velde momenteel nog een mandaat heeft in de Kamer, werd hij ruim een maand nadat hij als schepen vertrok medezaakvoerder van het advocatenkantoor van zijn echtgenote, zo weet De Morgen. Die vennootschap werd omgevormd en verleent nu “alle mogelijke advies- of dienstenfuncties op het vlak van vastgoedontwikkeling, stedenbouw, stadsontwikkeling, onroerend goed, vastgoedtransacties alsook juridisch advies”.

Zelf benadrukt Van de Velde dat de vennootschap zich ook op andere sectoren richt zoals bijvoorbeeld retail en communicatie. “Dat zijn alle sectoren waarin ik ooit actief ben geweest”, klinkt het. “Uiteraard hoort vastgoed er ook bij. Als zelfstandige geef ik strategisch advies aan al wie dat nodig heeft: zowel overheden als private bedrijven.”

Ethische vragen

Hoewel politici normaliter een ‘ontluizingsperiode’ inlassen, begaat Van de Velde geen wettelijke of deontologische overtreding. Toch is de (snelle) overstap van de voormalige N-VA-schepen volgens De Rynck opmerkelijk. “De snelheid waarmee hij wordt gezet, en dan nog in dezelfde sector waarvoor hij politiek verantwoordelijk was, roept op z’n minst ethische vragen op”, stelt hij tegenover De Morgen. De N-VA’er zou immers over heel wat vertrouwelijke informatie (kunnen) beschikken.