Het gaat niet goed met het Vlaams onderwijs, althans dat stelden verschillende experten dit weekend in De Standaard en Het Laatste Nieuws. Zo oordeelde Oeso-onderwijstopman Dirk Van Damme dat “de drang om de samenleving verder op te bouwen en te ontwikkelen, [verdwenen is]”. De Wever – die dit een “persoonlijk” debat noemt – is van mening dat “we […] een minister nodig [hebben] die verder van de koepels staat”. “Ik zou graag die minister van Onderwijs hebben”, klonk het in “De ochtend” op Radio 1.

Dit jaar gingen met betrekking tot het Vlaams onderwijs al heel wat alarmbellen af. Zo bleek twee maanden geleden uit een onderzoek van de KU Leuven dat slechts 69 procent van de leerlingen in het zesde leerjaar de eindtermen Frans inzake luisteren haalt. Qua leesvaardigheid waren de scores nog slechter. Een ander onderzoek luidde dan weer de alarmbel over het leesniveau van de Vlaamse leerlingen. In Europa scoren enkel Frankrijk, Georgië, de Franstalige gemeenschap en Malta slechter dan onze regio.

De N-VA-voorzitter leek de kritiek van de experten dit weekend meteen ter harte te nemen. “Na de lectuur over de achteruitgang van het Vlaams onderwijsniveau staat het voor mij vast: we moeten de onderwijslijn van de N-VA volgende legislatuur sterker doordrukken”, klonk het op Twitter. Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V), kon de (verkapte) kritiek van de N-VA-voorzitter maar matig appreciëren. “Vreemde tweet na vier jaar samen regeren en ‘historische’ oplossingen vinden”, stelde ze. Daarnaast stipte de christendemocraat aan dat de N-VA “nooit nalaat [om] hun grote aandeel te benadrukken”.

“Geen aanval op Hilde Crevits”

De Wever blijft evenwel bij zijn standpunt. Sterker nog, het “sterker doordrukken” van de N-VA-onderwijslijn vult hij nu in door de volgende minister van Onderwijs te claimen. Hoewel dit volgens de N-VA-voorzitter geen aanval op Crevits is, heeft Vlaanderen volgens hem een “minister nodig […] die verder van de koepels verwijderd staat”.

De partijvoorzitter is het immers vaak niet eens met de katholieke koepel. “Die verschuiving naar de ‘leukere’ dingen, zoals vaardigheden, en de nivellering naar beneden zijn tendenzen die vaak vanuit de koepel van het vrij onderwijs naar voren worden geschoven”, klonk het in De Ochtend. Volgens de N-VA-voorzitter “raden [ze] bijna alles af wat nodig is om de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs te behouden”.

Streven naar excellentie

De Wever is daarnaast van mening dat er te veel volk bij de overheidsstructuren en de koepels werkt. “We moeten meer voor de klas op maat kunnen werken voor alle leerlingen. En ook sterke leerlingen uitdagen. Daar zijn we in Vlaanderen altijd zeer goed in geweest: streven naar excellentie”, stelde hij in De Ochtend.