De (toekomstige) islamschool in Genk blijft de gemoederen verhitten. Staatssecretaris voor Gelijke Kansen en lokaal N-VA-lijsttrekker Zuhal Demir acht de komst van de islamitische school problematisch. “Het is niet omdat destijds historisch de beslissing is genomen om niet in te grijpen, dat we nu diezelfde fout moeten maken voor een nog grotere groep van jongeren”, maakte ze gisteren in ‘Terzake’ de brug met de joods-orthodoxe scholen. N-VA-voorzitter Bart De Wever stelt in een reactie tegenover Joods Actueel dat er een verschil bestaat tussen de Milli Görüs-school en erkende joodse scholen.

Eerder deze week raakte bekend dat de eerste islamitische middelbare school van Vlaanderen zich in Genk zal vestigen. De Turkse Milli Görüs-beweging is daarvan initiatiefnemer en het kocht daarvoor zopas een schoolgebouw van 2,5 miljoen euro. De Turkse organisatie heeft ook al scholen in Charleroi en Schaarbeek. Minister Jambon heeft, op vraag van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA), de Staatsveiligheid gevraagd om een onderzoek te voeren naar de plannen en geldstromen van de organisatie.

Steeds in orde geweest

Naar aanleiding van Demir haar kritiek op de toekomstige islamschool in Genk, vroeg men in Terzake haar mening over joods-orthodoxe scholen. “Ook bij ultra-orthodoxe joodse scholen maak ik mij zorgen over de gelijkheid tussen man en vrouw”, klonk het volgens BELGA. “Het is niet omdat destijds historisch de beslissing is genomen om niet in te grijpen, dat we nu diezelfde fout moeten maken voor een nog grotere groep van jongeren.”

In de joodse gemeenschap werden de woorden van Demir allerminst warm onthaald. Zo hekelt advocaat Isaac Lesman, een volgens Joods Actueel alumnus van een joodse school, de “schandelijke uitspraken”. “Ons Onderwijs gaan vergelijken met groepen die het terrorisme financieren en die meisjes verplichten om vanaf een jonge leeftijd een hoofddoek te dragen kan niet door de beugel”, klinkt het. Daarnaast zijn volgens de advocaat de joodse scholen “steeds in orde geweest met alle Belgische en Vlaamse wetten en decreten en mogen [ze] daar fier op zijn.”

De Wever nuanceert

N-VA-voorzitter De Wever acht het bedenkelijk dat de Milli Görüs-school aanspraak kan maken op erkenning “gezien het een organisatie betreft die de lekenstaat niet als uitgangspunt neemt en op gespannen voet staat met belangrijke grondwaarden in onze samenleving zoals de gelijkheid van man en vrouw”. Dat echter staat volgens de Antwerpse burgemeester ook haaks “op de uitgangspunten van het gesubsidieerde en erkende Joods onderwijs waar het Nederlands, de reguliere eindtermen en respect voor onze gemeenschappelijke waarden centraal staan”.

De Wever concludeert tegenover Joods Actueel dat verenigingen de mogelijkheid hebben om onderwijs in te richten maar dat als men gemeenschapsgeld wenst te ontvangen men “bepaalde uitgangspunten” moet respecteren. “Daarom dat de situatie van de Genkse Milli Görüs-school verschilt van die van de erkende joodse scholen”, aldus De Wever.