In Nederland is de VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff onder vuur komen te liggen nadat hij zijn plan had voorgesteld om de problemen binnen bepaalde probleemwijken en/of migrantenwijken aan te pakken. Dijkhoff wilde criminelen er dubbel zo hard bestraffen en vreemdelingen verplichte lessen geven over de normen en waarden in Nederland. “Idioot”, klinkt het

Woensdagochtend stelde Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter van regeringspartij VVD, zijn plan voor om het probleem van bepaalde probleemwijken aan te pakken. Het zou gaan om wijken waar meer dan 50% van de inwoners van niet-westerse afkomst is, de werkloosheid en criminaliteit hoog zijn en het opleidingsniveau laag is. Wijken zoals de beruchte Schilderswijk in Den Haag zouden daarvoor bijvoorbeeld in aanmerking komen.

Dubbele bestraffing, verplichte lessen

Een eerste element in het plan is de dubbele bestraffing van criminelen in deze probleemwijken. Mensen die in een dergelijke wijk wonen en een crimineel feit zouden plegen, zouden dubbel zo hard bestraft worden als anderen. Op die manier wil Dijkhoff de vaak torenhoge criminaliteit in de migrantenwijken aanpakken. Een dubbele bestraffing zou immers voor een afschrikkingseffect moeten zorgen.

Daarnaast pleit Dijkhoff ook voor verplichte lessen omtrent “democratische waarden en tradities” voor mensen die opgroeien in bepaalde migrantenwijken of probleemwijken. Diegenen die weigeren daaraan mee te werken, kunnen hun uitkering of kinderbijslag verliezen. “Het gaat mij niet om bestraffen, maar mensen te verheffen. Welwillenden bevrijden en kwaadwillenden harder aanpakken”, aldus Dijkhoff.

(Lees verder onder de tweet.)

Die ideeën haalde Dijkhoff uit Denemarken, dat enkele maanden geleden een uitgebreid plan voorstelde om de migrantengetto’s in het land aan te pakken. Ook daar zullen criminelen strenger bestraft worden en zullen kinderen van migranten er verplicht cursussen moeten volgen over de Deense taal, Deense normen en waarden.

Politieke reacties

Coalitiepartners van VVD zijn niet te spreken over het voorstel van Dijkhoff. Alexander Pechtold, fractievoorzitter van D66, noemt Dijkhoffs plan “idioot” en ook Sybrand Buma, fractievoorzitter van CDA, heeft geen goed woord over voor de plannen van Dijkhoff. Volgens Buma gaan die plannen immers in tegen het gelijkheidsbeginsel.