Op vraag van Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V), werkten de vakbonden en onderwijskoepels een plan ter versterking van het basisonderwijs uit. De voorgestelde maatregelen kosten echter geld, veel geld weet De Tijd. Zo zou het volledige plan 1,8 miljard euro kosten. 

Leerkrachten die eigen lesmateriaal aankopen, zwemlessen die worden afgeschaft en steeds meer activiteiten zoals ‘spaghetti-avonden’ die geld in het laatje moeten brengen; het katholiek onderwijs trok naar aanleiding van dergelijke voorbeelden al eerder aan de (financiële) alarmbel. Door besparingen, inflatie en een stijgende toestroom aan leerlingen zouden verschillende basisscholen niet meer voldoende werkingsmiddelen hebben.

Op vraag van Crevits schreven de vakbonden en onderwijskoepels een toekomstplan, inclusief kostprijs, voor het basisonderwijs. Hoewel structuurhervormingen volgens de sociale partners niet noodzakelijk zijn, moeten er wel een aantal ingrepen plaatsvinden om de kwaliteit op peil te houden. De maatregelen die de vakbonden en onderwijskoepels voorstellen zijn evenwel aan de prijzige kant. Liefst 1,8 miljard kost hun voorstel volgens De Tijd.

Ongelijkheid bekampen en meer opleiding

Waarvoor moeten deze middelen dan dienen? In eerste instantie om de verschillen tussen kleuter- en het lager onderwijs uit te vlakken. Scholen zouden evenveel geld moeten krijgen voor een kleuter als voor een leerling basisonderwijs. Vandaag is dit niet het geval omdat kleuters nog niet elke dag naar school gaan. Een ander element betreft het beter ondersteunen van schooldirecties. Vandaag moeten directeurs en directrices nog (te) vaak voor de klas staan. Hoewel er voor dit pijnpunt al geld werd vrijgemaakt willen de vakbonden en onderwijskoepels nog verder gaan.

Daarnaast pleiten de sociale partners voor meer bijscholingen. Leerkrachten in het lager onderwijs ervaren steeds vaker complexe problemen, redeneert men. Tevens zouden scholen volgens de vakbonden en onderwijskoepels meer zorg moeten kunnen aanbieden. In totaal zouden extra zorgleraren en bijkomende opleidingen volgens De Tijd zo’n 387 miljoen euro kosten.

De budgettair zwaarste ingreep betreft echter het verhogen van de investeringen in pedagogische en administratieve ondersteuning. Daarvoor reserveren de vakbonden zo’n 972 miljoen euro. Deze maatregelen zijn volgens de sociale partners evenwel nodig. “Een onvoldoende financiering van het basisonderwijs ondergraaft op termijn de kwaliteit van het geboden onderwijs”, laat men aan de krant weten.