Sadiq Khan, burgemeester van Londen, wil een nieuw Brexit-referendum over het Britse lidmaatschap van de Europese Unie. Dit idee staat al langer bekend als de ‘people’s vote’. “Het is tijd dat we dit cruciale probleem uit de handen van de politici nemen en teruggeven aan het volk”, reageert Khan. Dat schrijft The Observer.

Op 29 maart 2019 zal Groot-Brittannië normaal gezien de EU verlaten, maar tot nu toe is er nog geen concreet plan goedgekeurd. De onderhandelingen slepen al meer dan twee jaar aan. Daarom pleiten verschillende politici en vakbonds- en bedrijfsleiders ervoor dat het volk een finale stem mag uitbrengen over de overeenkomst tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie. De Britse premier Theresa May heeft dit idee al meermaals afgewezen. Volgens haar hebben alleen de parlementsleden een stem over het uiteindelijke Brexit-plan.

De Londense burgemeester hield vandaag een vurig pleidooi voor een nieuw referendum in de krant The Observer. “(…) Elke vorm van Brexit, hard of zacht, zal resulteren in minder jobs, minder welvaart en een minder belangrijke rol voor Groot-Brittannië op het wereldtoneel.” Zelf respecteert Khan het eerste referendum, dat volgens hem “het beste van de situatie wou maken”. Daarom werkte hij zo nauw samen met de minister van Brexit, om een zo goed mogelijke deal te sluiten.

“Maar ik ben steeds meer gealarmeerd dat de chaotische aanpak van de onderhandelingen vastzitten in verwarring en een patstelling. Dat leidt ons via een weg die niet alleen Londen maar het hele land kan beschadigen”, reageert Khan. Volgens de burgemeester is May er niet in geslaagd om een goede uitgangspositie of een deal te sluiten met de EU. “In elke fase lijkt haar regering onvoorbereid, wat resulteert in een groot aantal verkeerde beslissingen.”

Deal or no-deal

“Doordat de tijd snel wegtikt, blijven we over met twee mogelijkheden. Een slechte deal, die zo vaag kan zijn dat we blindelings de EU verlaten zonder onze toekomstige relaties te kennen. Of een ‘no-deal'”, vervolgt Khan. De burgemeester zegt dat beide scenario’s mijlen ver liggen van wat de kiezers twee jaar geleden werd beloofd. Hij vreest voor een ‘no-deal’ en zegt dat het, volgens studies, 500.000 Britse jobs kan kosten tegen 2030. “Na een lange beraadslaging heb ik beslist dat het volk een finale stem moet krijgen. Dit betekent een publieke stemming over gelijk welke deal of ‘no-deal’ en dat naast de mogelijkheid om in de EU te blijven.”

“Ik geloof niet dat het de wil van het volk is om een slechte deal of een ‘no-deal’ te krijgen. (…) Mensen stemden niet om uit de EU te stappen om zichzelf armer te maken, hun bedrijven te zien lijden, de ziekenzorg onderbemand te zien, de politie te zien voorbereiden op onrusten of voor een risico voor de nationale veiligheid als we onze samenwerking met de EU stopzetten”, vervolgt Khan. “Het volk een nieuwe stem geven is de enige juiste aanpak die ons land nog rest.”