Scherpere klimaatdoelen? België past er in eerste instantie voor, met ‘dank’ aan federaal minister van Energie Marie Christine Marghem (MR), zo stellen de Vlaamse meerderheidspartijen tegenover De Morgen. De MR-politica zou de tekst van een Benelux-akkoord te laat hebben voorgelegd. “Ze kan toch niet verwachten dat wij ons engageren zonder dat we de tijd krijgen om de zaken in die tekst te verifiëren?”, klinkt het.

Sinds het Klimaatakkoord van Parijs werden de Europese klimaatdoelstellingen nog niet bijgesteld. Door middel van dialogen tussen lidstaten hoopt men dit evenwel voor elkaar te krijgen. Zo engageerden al acht landen zich voor scherpere klimaatdoelstellingen. Door een soortgelijk engagement op Benelux-niveau op te nemen wil men volgens Lien Vandamme (11.11.11.) meer druk uitoefenen binnen de Europese Unie. “Maar op de dialoog die daarover gisteren was gepland in Brussel, is onze verantwoordelijke minister niet opgedaagd en is er geen gezamenlijke verklaring getekend. Dat is beschamend”, klinkt het.

Uitstel maar geen afstel?

“De minister kon inderdaad op het laatste moment niet komen en stuurde een afgevaardigde, maar dat had alles te maken met de dringende persconferentie over de kerncentrales”, reageert het kabinet van Marghem tegenover De morgen. Daarnaast is uitstel volgens de diensten van de minister geen afstel. Zo werd er wel degelijk een ministeriële overeenkomst gesloten en maakt men in de komende weken werk van een uitgewerktere verklaring. “Die tekst zal worden aangepast zodat er ook een langetermijnvisie in staat”, klinkt het.

De Vlaamse coalitiepartners van de MR-minister stellen evenwel dat de oorspronkelijke verklaring niet werd ondertekend omwille van een te krappe timing. Zo zou Marghem de regering pas donderdag op de hoogte hebben gebracht. CD&V, Open Vld en N-VA konden zich allerminst vinden in deze werkwijze. “Ze kan toch niet verwachten dat wij ons engageren zonder dat we de tijd krijgen om de zaken in die tekst te verifiëren?”, laat een N-VA’er aan de krant weten. “Dit is geen vodje papier. Het blijven internationale akkoorden, die ga je niet rap rap ondertekenen.”

Ook de christendemocraten en liberalen stellen dat het onmogelijk was om de tekst op zo’n korte termijn te bestuderen. Daarnaast worden volgens de Vlaamse coalitiepartners dergelijke verklaringen normaliter pas gesloten na een overleg tussen alle federale entiteiten. Ook dat gebeurde niet.

Schuld van N-VA?

Vanmorgen stelde de minister in ‘La 1ère’ dat er “één coalitiepartner [is] die de discussie afremt”. Daarbij verwees ze expliciet naar de N-VA. Marghem evenwel blijft optimistisch over een goede afloop. “Er ligt een nieuw voorstel op tafel, en zoals we dat eerder gedaan hebben met het energiepact, zullen we een akkoord vinden”, klinkt het.