Deze week zette het Europees Parlement een eerste stap in de richting van een strafprocedure tegen Hongarije. De reden? Volgens een (kritisch) rapport van Judith Sargentini (GroenLinks) veegt het land van premier Viktor Orbán (Fidesz) zijn voeten aan essentiële Europese waarden. Ook CD&V-Europarlementslid Ivo Belet (EVP), die in dezelfde fractie zetelt als Orban’s Fidesz-partij, keurde dit goed. Fidesz uit de EVP-fractie gooien is evenwel nog niet voor meteen, al sluit Belet het niet uit.

Hoewel deze week de benodigde tweederdemeerderheid van de Europarlementariërs zich achter het rapport van Sargentini schaarden, is de weg naar een Europese veroordeling van Hongarije nog lang. Zo moet de Raad van Ministers zich nog over dit voorstel uitspreken. Net zoals bij het parlement volstaat bij de Raad een gewone meerderheid niet. Integendeel, vier vijfden van de ministers moet het voorstel goedkeuren. Zelfs dan is er van een schorsing van het stemrecht van Hongarije nog geen sprake. Enkel de Europese Raad, die bestaat uit de regeringsleiders of staatshoofden, kan na deze procedure het stemrecht van Hongarije schorsen. Het grote voordeel voor Hongarije? Deze procedure vereist unanimiteit. Bijgevolg kan één ander Visegrad-land deze strafmaatregel tegenhouden.

Stappen tegen Fidesz zijn niet uitgesloten

Belet ziet de recent genomen maatregel evenwel meer als een symbolische actie om de druk op de Hongaarse regering op te voeren. Ook van de EVP zelf verwacht het Europarlementslid maatregelen. “De parlementaire weg is ingezet, de partij moet daar nu gevolgen aan geven en duidelijk maken: dit zijn de rode lijnen en daar kan je niet over gaan”, stelde hij in ‘de Zevende Dag‘.

Orban zijn partij uit de christendemocratische familie schoppen is volgens Belet evenwel nog niet aan de orde. “We moeten eerst de procedures volgen”, stelt het Europarlementslid. Wel sluit hij een dergelijke stap voor de Europese verkiezingen niet uit. “We zeggen: tot hier en niet verder. Als dat niet werkt, dan moeten er ook stappen binnen de partij gezet worden”, klinkt het.

Dat zijn partij in de huidige controverse omtrent Orban op twee benen hinkt, sluit Belet uit. Zo heeft Orban met betrekking tot de versterking van de Europese defensie en de buitengrenzen “een punt”, “maar als het gaat over respect voor de vrijheid van de media en de onafhankelijkheid van de rechtstaat, staan we diametraal tegenover elkaar”. 

ADVERTENTIE