8,2 miljard euro, oftewel 1,8 procent van het bruto binnenlands product (BBP), zoveel bedraagt de budgettaire uitdaging voor de toekomstige federale regering volgens zakenkrant De Tijd. De regering-Michel, die initieel plande om het begrotingstekort tot 3,2 miljard euro of 0,7 procent van het BBP te herleiden, plaatst de volgende federale regering voor een moeilijke opdracht.

Hoewel de regering-Michel zich tot doel stelde om de begroting in evenwicht te brengen, zal de toekomstige regering een grote budgettaire put moeten vullen. Volgens zakenkrant De Tijd ziet het er immers niet naar uit dat de huidige regering nog aan het begrotingstekort gaat remediëren. Zo bleven vorig jaar fundamentele ingrepen om de begroting op koers te houden uit en is het nog maar de vraag of de arbeidsdeal de voorspelde 500 miljoen euro in het laatje zal brengen.

Groter tekort, slabakkende economische groei

Een begroting in evenwicht; hoewel het een belofte van haast alle regeringspartijen was, is het een begroting uit evenwicht geworden. Naar alle waarschijnlijk zal de toekomstige regering niet alleen een begrotingstekort moeten afhandelen maar ook een dat groter is dan werd voorzien. Vorig jaar stelde de regering zich immers tot doel om het begrotingstekort te herleiden tot 0,7 procent van het BBP of zo’n 3,2 miljard euro. In werkelijkheid is het tekort zo’n 5 miljard euro groter en loopt het op tot 1,8 procent van het BBP.

Niet alleen zal het begrotingstekort zo’n 5 miljard groter zijn, het deficit dichtrijden zal ook moeilijker worden. Zo zal de toekomstige regering waarschijnlijk niet meer kunnen profiteren van een daling van de rente. Hierdoor zal men meer intrest op de staatsschuld moeten betalen. Verder slabakt ook de economische groei. Zo verwacht het Planbureau dit jaar ‘maar’ een groei van 1,5 procent in plaats van de eerder voorspelde 1,6 procent. Wel zullen er nog arbeidsplaatsen blijven bijkomen, alleen iets minder snel dan aanvankelijk werd verwacht.

Een begrotingsevenwicht, de onhoudbare verkiezingsbelofte?

Een begroting in evenwicht, het was een verkiezingsbelofte van elke Vlaamse meerderheidspartij. Zo schreef CD&V in hun verkiezingsprogramma (het befaamde 3D-plan) dat een begrotingsevenwicht tegen 2016 haalbaar en wenselijk is. “Bovendien”, zo voegde de partij eraan toe, “is dat begrotingsevenwicht alleen maar billijk en rechtvaardig ten aanzien van de volgende generaties”.

N-VA daarentegen wilde dit pas in 2018 realiseren. Al maakte ook deze partij hiervan een speerpunt tijdens de campagne. Dat het in evenwicht brengen van begrotingen een lastige klus is, bewijst ook het verkiezingsprogramma van Open Vld uit 2010. Daarin schreef de partij namelijk dat “in 2015 […] de begroting absoluut in evenwicht [moet] zijn. Vanaf dan moet een overschot opgebouwd worden om de kosten van de vergrijzing op te vangen”.