In een gesprek met De Zondag blikt de huidige burgemeester van Antwerpen Bart De Wever (N-VA) terug op zijn voorbije zes jaar als burgervader. Daarnaast wil hij graag herverkozen raken op 14 oktober om een tweede ambtstermijn te kunnen bekleden. 

De Wever bekent dat hij nooit gedacht had dat zijn politieke roeping lokaal zou zijn. Aanvankelijk voelde de N-VA-voorzitter meer voor de nationale politiek: “Als burgemeester is dat gevoel helemaal gekeerd. Ik heb leren houden van dit niveau, zozeer zelfs dat het pijn zou doen om dit te moeten loslaten. De stad van morgen staat in de steigers. Ik zou die ook graag uit de steigers zien gaan.”

De grootste verschillen tussen het bestuur van De Wever en de vorige (lees socialistische) stadsbesturen zijn volgens de N-VA’er het financiële aspect, de criminaliteit en de geplande bouwprojecten. “We staan niet langer onder curatele. We staan economisch sterker. De criminaliteit is met ruim 30 procent gedaald. Daar ben ik trouwens het meest fier op, want dat is mijn rechtstreekse bevoegdheid”, reageert De Wever. Daarnaast prijst hij ook de geplande Oosterweelverbinding, de renovatie van het stadhuis, de LED-lichten op de kathedraal, etc.

Zijn persoonlijke stempel is volgens De Wever dat Antwerpen opnieuw het epicentrum van Vlaanderen is: Brussel luistert weer als Antwerpen spreekt. In alle bescheidenheid denk ik te mogen stellen dat ik daarin een groot aandeel heb. Zelfs andere partijen vinden het weer evident om nationale kopstukken naar hier te sturen. Dat was ooit anders.” Maar dat wekt volgens de burgemeester zure reacties op in steden zoals Gent en Leuven van respectievelijk burgemeesters Daniël Termont (sp.a) en Louis Tobback (sp.a). “Termont wil onze steden tegen elkaar uitspelen. Ik begrijp dat niet. Ik hoef Gent niet aan te vallen. Meer zelfs, als ik op iets jaloers ben van de andere steden, dan is het op de Gentse Feesten”, antwoordt De Wever.

De Wever kreeg echter veel kritiek te verduren over zijn beloofde transparantie over bouwvergunningen. De oppositie vindt immers dat die niet transparant genoeg is. Ook kwam er veel kritiek op de Lins Tower aan de Tunnelplaats die een hoogbouwvergunning kreeg, tegen de adviezen van de stedelijke administratie in. “Wij wijken af en toe af van het advies van de ambtenarij en dan motiveren wij waarom. Ik kan met u naar die site gaan en uitleggen waarom dat gebouw perfect past in dat deel van de stad. Dus ik zie geen enkel probleem”, vindt De Wever.

Import van armoede

De Wever vindt ook dat dankzij zijn stadsbestuur Antwerpen het potentieel heeft om een nieuwe Gouden Eeuw tegemoet te gaan. De grootste uitdaging is volgens hem echter dat de inwoners daarvan de vruchten moeten kunnen plukken. Maar volgens Kind & Gezin groeit bijna 1 op 3 kinderen in Antwerpen op in armoede. De Wever geeft toe dat er de afgelopen zes jaar geen daling was: “Grote steden staan weerloos tegenover de import van armoede. Je zou bijna kunnen zeggen dat dit een exclusief importfenomeen wordt. Dat moeten de herauten van de open grenzen goed beseffen. We hebben een ander migratiebeleid nodig.”

Uit de cijfers blijkt echter dat ook bij kinderen van Belgische origine de armoede is gestegen. Volgens De Wever hebben steden immers een bijzondere aantrekkingskracht op mensen in moeilijkheden en trekt de middenklasse weg. Al heeft het stadsbestuur volgens De Wever niet bespaard op het sociaal beleid: “We hebben op veel bespaard, maar niet daarop, integendeel zelfs. Het armoedevraagstuk is bijzonder moeilijk en complex. Een pasklaar antwoord bestaat niet. Een ander migratiebeleid zou wel al veel helpen.” Volgens de N-VA-voorzitter is het geen uniek Antwerps fenomeen en kampen alle grote steden in West-Europa ermee. De ambitie blijft volgens hem wel om de armoedecijfers te doen dalen.

War on drugs

De befaamde ‘war on drugs’ in Antwerpen is volgens De Wever niet te winnen: “Maar dat is geen excuus om niet te strijden. Wij hebben de eerste aanzet gegeven. We hebben getracht het criminele businessmodel te ontwrichten, en slagen daar ook in. Je ziet dat de drugsgerelateerde criminaliteit met de helft is afgenomen. De volgende stap is de aanpak van de criminele netwerken boven dat niveau.” 

(Lees verder onder de tweet.)

Volgens experts is het enige alternatief een legalisering van drugs, maar daar gelooft De Wever niet in: “Dat zou het gebruik verschuiven naar de individuele verantwoordelijkheid zoals met nicotine en alcohol. Drugs werken echter verwoestend op een samenleving. Een gedoogbeleid is trouwens géén alternatief. Dat zou een uitnodiging zijn aan de wereldmaffia om naar ons land te komen.” Om af te sluiten reageerde De Wever dat hij liefst met dezelfde coalitie (N-VA, CD&V, Open VLD nvdr.) zou besturen in de volgende legislatuur. “Ik ben tevreden over het beleid dat wij gevoerd hebben”, besluit hij.