De socialistische ambtenarenvakbond ACOD wil niet wachten op de aangekondigde staking die de drie ambtenarenvakbonden bij de Vlaamse overheid zullen organiseren op vrijdag 21 september. Het rode syndicaat wil “in gemeenschappelijk front – reeds eerder zwaar toeslaan”, zo meldt de vakbond via een persmededeling en rapporteert BELGA“Maatregelen zoals besparen op zieke mensen kunnen niet door de beugel”. De geviseerde maatregel betreft het plan van de Vlaamse regering dat ambtenaren zal verhinderen om ziektedagen op te potten overheen de jaren. Dit net zoals andere werknemers dat niet kunnen.

“Na een lange zoektocht blijkt dat minister Homans is gespot in Plopsaland (dit voor de partij-familiedag afgelopen zondag, red.). In plaats van te spreken met haar personeel(svertegenwoordigers) lijkt mevrouw het leuker te vinden om andere ‘spelletjes’ te spelen”, zo sakkert Jan Van Wesemael van ACOD in de mededeling. “We beloven nog veel plezier deze week en misschien volgende week, als ze haar houding niet aanpast.”

Meer dan 20.000 ambtenaren zijn aangesloten bij de betrokken diensten onder ACOD. Het gaat om loodsen, sluiswachters, Kind & Gezin-medewerkers, werknemers bij de VDAB… De stakingsactie betreft alle ambtenaren die onder het Vlaams personeelsstatuut vallen. Dit betreft echter niet de werknemers bij De Lijn en leerkrachten.

Vakbonden willen ziektedagen blijven kunnen oppotten

De ACOD, de ACV en het VSOA protesteren tegen de plannen van Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) rond het ambtenarenstatuut. Eind juni werd namelijk een omstreden principiële beslissing goedgekeurd. Men wil dat ambtenaren – net zoals alle andere werknemers – geen ziektedagen meer kunnen verzamelen over kalenderjaren heen. De redenering bij de regering is namelijk dat ziekteverlof niet dient om op te potten en te gebruiken naar wens zoals gewone vakantiedagen.

Er zijn immers vele gevallen bekend van ambtenaren die naar het einde van de loopbaan toe twee jaar aan ziekteverlof opgespaard hebben om dan twee jaar vroeger ‘op pensioen’ te gaan, mét behoud van het volledige loon. Enige belemmering hiervoor is het verkrijgen van een ziektebriefje uiteraard. Maar vanaf 2019 zal elke ambtenaar, net zoals in de private sector, enkel nog de eerste 30 ziektedagen zijn of haar volledige loon krijgen. Wie langer ziek is, valt terug op 65% van zijn/haar loon. Wel wordt een overgangsregeling voorzien voor ambtenaren die al heel wat ziekteverlof hebben opgespaard. Ook zouden de ontslagmogelijkheden voor statutair benoemden uitgebreid worden.