De geplande sluitingen van 7 asielcentra in ons land worden uitgesteld. Dat besliste de federale regering naar aanleiding van het toenemend aantal asielaanvragen en schrijft Het Nieuwsblad. Het aantal asielaanvragen zit al sinds 2017 terug in de lift in België, met een opvallende piek de afgelopen 2 maanden. Ook het totaal aantal registraties van immigranten blijft stijgen. 

Asiel is naast gezinsherenigingen, regularisaties, arbeids- en studiemigratie 1 van de 5 migratiekanalen waarvan migranten gebruik kunnen maken om naar ons land te komen. In 2015, het jaar van de explosie van de asielcrisis, was een enorme piek te zien in het aantal asielaanvragen in ons land, net als in de rest van Europa. Daarna nam het aantal asielaanvragen stelselmatig af, tot die dalende trend verbroken werd in 2017.

Stijging asielaanvragen

Sinds 2017 zit het aantal asielaanvragen terug in stijgende lijn, een ontwikkeling die dit jaar bevestigd wordt. In de eerste maanden van dit jaar was al een stijging te zien ten opzichte van het jaar voordien, maar vooral de afgelopen 2 maanden was opnieuw een enorme piek te zien in het aantal asielaanvragen. In beide maanden werden meer dan 2.000 asielaanvragen ingediend, de maanden voordien ging het gemiddeld om 1.500 asielaanvragen.

Binnenkort zouden normaal gezien enkel asielcentra de deuren sluiten, maar gezien de aanhoudende stijgingen in het aantal asielaanvragen zullen de asielcentra toch geopend blijven. Het gaat om centra in Helchteren, Scherpenheuvel en Sint-Niklaas-Westakkers, Doornik, Namen, Sainte-Ode en Aarlen. Gepland was dat de asielcentra in deze steden allemaal voor het einde van dit jaar gesloten zouden worden.

“Maar omdat de instroom van asielzoekers sinds de zomer weer gevoelig is gestegen, is beslist het afbouwplan enkele maanden uit te stellen”, klinkt het bij staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) aan Het Nieuwsblad“Maar het is niet de bedoeling dat we daar transmigranten gaan onderbrengen.”

(Lees verder onder de tweet.)

Totaal aantal registraties

Asiel is dus slechts 1 van de 5 migratiekanalen die naar ons land leiden. Vorig jaar was slechts 1 op de 10 vreemdelingen die in ons land geregistreerd werden een asielzoeker. Het grootste migratiekanaal in België is niet asiel, maar gezinsherenigingen. Door middel van gezinsherenigingen kunnen migranten familieleden naar België later overkomen. Met maar liefst 50% van de totale instroom is en blijft de gezinshereniging veruit het belangrijkste migratiekanaal.

Ook deze gezinsherenigingen zitten in de lift, ondanks een verstrenging van de wet op gezinsherenigingen in 2012. In 2012 en 2013 werden respectievelijk 48.898 en 45.979 immigranten geregistreerd die ons land binnenkwamen door de procedure van de gezinshereniging. In 2015 waren dat er al 55.179. Daardoor zit ook het totaal aantal registraties terug in stijgende lijn. Tussen 2011 en 2013 daalde het totaal aantal registraties, sinds 2014 stijgt dat aantal terug.