Vorige week werd duidelijk dat in vijf maanden tijd “al 8.687 aangiftes gedaan” werden van niet-vergunde wapens, laders of munitie. Dat bracht het ministerie van Justitie naar buiten via een persmededeling. De aangiftes kaderen in een amnestieperiode die nog geldt tot het einde van dit jaar. Maar binnen de wapensector zijn ze alvast niet onder de indruk van de aankondiging. “Het gaat om amper 1% van de verwachte aangifte van wapens”, zo stelt Daniel Beets, voorman bij de Actieve Verdediging der Wapenliefhebbers (AVWL). “Ik zou hier in elk geval niet spreken van een geslaagde regularisatie.” Ook bij N-VA is men weinig enthousiast en wil men dat de vergunningsplicht voor laders wordt teruggedraaid.

8.687 aangiften van niet-vergunde wapens, laders of munitie. Dat is het resultaat van een amnestiecampagne tussen maart tot en juli. Voor de laatste maand zijn 3 provincies nog niet geteld, “dus het totale aantal ligt in realiteit nog wat hoger”, zo brengt het ministerie van Koen Geens (CD&V) via een mededeling. Maar niet iedereen blijkt even enthousiast.

“Bijsturing van de maatregel is nodig”

Daniel Beets, wapenhandelaar in Waver en voorzitter van de vzw AVWL, ziet de aankondiging als een flauw afkooksel van wat men wilde bereiken. “In een adviesnota opgesteld door het Vlaams Vredesinstituut in november 2017 (naar aanleiding van de aanpassing van de wapenwet) spreekt men […] van 198.000 illegale vuurwapens die in België [zouden bestaan]”, zo geeft Beets mee aan SCEPTR. “In totaal zijn er in de periode van maart tot en met juli dit jaar nog maar 8.687 aangiftes gedaan […], waarvan trouwens de helft in de provincie Luik zou gebeurd zijn. Deze aangiftes hebben betrekking op zowel wapens, laders als munitie. Het aantal aangegeven wapens ligt dus nog lager. […] De hoeveelheid aangiften is met moeite 4,5 % van het beoogde doel van het verwachte aantal en zelfs amper 1% van de verwachte aangifte van wapens (zonder laders, red.). […] Ik zou hier in elk geval niet spreken van een geslaagde regularisatie.

En ook bij N-VA heeft men kritiek, alwaar men de regularisatie ‘een flop’ noemt. “Bijsturing van de maatregel is dan ook nodig zodat iedereen die met wapens boven water komt zeker weet welke gevolgen zijn aangifte heeft”, zo laat Kamerlid Koenraad Degroote (N-VA) weten in een persmededeling. “Ook de vergunningsplicht voor laders moet teruggedraaid worden. Deze maatregel vraagt extra tijd van overheidsdiensten die beter ingezet worden in de strijd tegen illegale wapentrafiek. Het Vlaams Vredesinstituut merkte in hun advies op dat laders zonder vuurwapens ongevaarlijk zijn en dat de vergunningsplicht voor bezit van laders niet zinvol is”.