In Zwitserland heeft een naturalisatiecomité in Lausanne beslist om een islamitisch echtpaar, dat de Zwitserse nationaliteit had aangevraagd, niet te naturaliseren. Het tweetal weigerde om de hand te schudden en vragen te beantwoorden van iemand van het andere geslacht. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Het echtpaar werd enkele maanden geleden bevraagd door een gemeentecommissie om te bepalen of ze in aanmerking kwamen voor het Zwitserse burgerschap. Het koppel buisde echter voor het onderdeel ‘integratie’. De man en zijn echtgenote weigerden immers om de hand te geven aan mensen van het andere geslacht en wilde geen vragen beantwoorden. “Wanneer men de nationaliteit van een land wil, moet men zich toch inschrijven in de naleving van de juridische orde ervan en in de gelijkheid tussen man en vrouw”, reageert Grégoire Junod, burgemeester van Lausanne.

Sommige strenggelovige moslims weigeren om mensen van het andere geslacht aan te raken, tenzij het iemand betreft uit hun naaste familie, omdat het niet strookt met hun geloof. Viceburgemeester Pierre-Antoine Hildbrand, die ook bij de bevraging aanwezig was, is “uiterst tevreden” met de uitwijzingsbeslissing: “Ik neem er de volle verantwoordelijkheid voor dat ik heb voorgesteld de naturalisatie te weigeren. De grondwet en de gelijkheid tussen man en vrouw primeren op kwezelarij.” Het koppel krijgt 40 dagen de tijd om in beroep te gaan.

Het is echter niet de eerste keer dat het weigeren om handen te schudden oproer veroorzaakt in Zwitserland. In 2016 kwam er erg veel kritiek op een school in het noorden van het land dat twee Syrische broers had toegestaan om de hand te weigeren van hun leerkracht. Ze klaagden dat het tegen hun geloof was dat hun leerkracht een vrouw was. Dit stond loodrecht op de Zwitserse gedachtegang dat leerlingen de hand van hun leerkracht schudden als een teken van respect. De regionale autoriteiten riepen daarop de school terug op hun beslissing.