Het Afrikaans Nationaal Congres (ANC), de regeringspartij van Zuid-Afrika, zal de grondwet van het land wijzigen om de onteigening van land van blanke boeren zonder compensatie toe te staan. 

In december stemde het Zuid-Afrikaanse parlement al met een ruime meerderheid voor de onteigening van landbouwgrond van blanke boeren, zonder compensatie. Het plan vormt een speerpunt van het beleid van de nieuwe president Cyril Ramaphosa (ANC), die Jacob Zuma opvolgde.

(Lees verder onder de tweet.)

Grondwetswijziging

In mei zei het ANC dat men eerst de mogelijkheid zou “testen” of  grondherverdeling zonder compensatie onder huidige wetten wordt toegestaan. Daarmee zou een grondwetswijziging vermeden worden. Die aanpak lijkt echter niet te werken.

“Het is pertinent duidelijk geworden dat ons volk wil dat de grondwet explicieter is over onteigening van land zonder compensatie zoals aangetoond in de openbare hoorzittingen”, zei Ramaphosa. “Het ANC zal via de parlementaire procedure de laatste hand leggen aan de voorgestelde grondwetswijziging, waarin duidelijker wordt aangegeven onder welke voorwaarden onteigening van grond zonder compensatie kan plaatsvinden.” 

Het grootste deel van het land blijft in Zuid-Afrika in handen van blanken. Sinds de beëindiging van Apartheid in 1994 volgt het ANC een ‘willing-seller, willing-buyer’-model. Daarbij koopt de overheid boerderijen van blanken over ter herverdeling aan zwarten. Volgens veel zwarten in Zuid-Afrika gaat dat proces echter te langzaam.

Zimbabwe

In buurland Zimbabwe werden in het begin van deze eeuw gelijkaardige maatregelen genomen waarbij blanke boeren verdreven werden van hun grond, vaak met geweld en zonder compensatie. De landbouwproductie verminderde drastisch en de eens zo rijke ‘graanmand’ van Afrika stortte in. Het tijdperk van wijlen Robert Mugabe zorgde voor hongersnood en economische rampspoed.

De huidige regering van Zimbabwe gaf onlangs toe dat de grondbezitshervormingen een fout waren en moedigde onlangs verdreven blanke boeren aan om terug te keren, hoewel er nog geen duidelijkheid is over de vraag of er grond terug geschonken wordt.