Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) vindt dat hoofddoeken geen plaats hebben op school. Ze wil dat de volgende regering zich over de kwestie buigt. “Een school is zoals een thuis: je moet je daar vrij voelen. Een hoofddoek hoort er dus niet”, reageert ze. Dat brengt Het Laatste Nieuws.

Meisjes dragen op steeds jongere leeftijd een hoofddoek, en dus dragen ze die ook wanneer ze naar school gaan. Dat vindt Demir een probleem: “Die ongelijkheid moet je niet normaliseren op de schoolbanken. Laat ze op school proeven van gelijkheid, zodat ze later zelf keuzes kunnen maken.” Demir wil dat de volgende regering een “volwassen debat” voert over het thema.

Veel jonge moslimmeisjes dragen een hoofddoek omdat ze dit moeten van thuis uit, Demir wil echter dat ze de kans krijgen om op een latere leeftijd die beslissing te nemen. “Meisjes moeten niet vanaf hun eerste menstruatie of vroeger ­leren dat ze verantwoordelijk zijn voor de familie-eer of het gedrag van mannen. Daar zijn mannen zélf verantwoordelijk voor. Die ongelijkheid moet je niet normaliseren. De kledij die wordt opgedragen, is vrouw­verbergend, niet ­lichaamsbedekkend. Laat ze op school proeven van gelijkheid. ­Later kunnen ze zelf keuzes maken”, reageert Demir.

Hoofd van het katholiek onderwijs, Lieven Boeke, is het niet eens met de staatssecretaris en vindt dat het “niet aan de overheid is om dit te verbieden”. Maar volgens hem kan een school dat wel: “Bijvoorbeeld als er te veel druk is op de meisjes om de hoofddoek tegen hun zin te dragen. Maar met een nieuw politiek opbod gaan we de scholen en de leerlingen sowieso niet helpen.”

Dubbele nationaliteit

Naast een hoofddoekenverbod heeft Demir nog enkele andere voorstellen. Zo mogen moskeeën die mannen en vrouwen scheiden, volgens haar, geen subsidies meer ontvangen. Volgens Demir heerst er vrijheid van godsdienst in ons land, maar de overheid kiest nog steeds wie ze subsidieert: “We moeten ons de vraag stellen of we de juiste islam subsidiëren. Waarom zouden we moskeeën geld toestoppen die vrouwen en mannen verbieden om samen te bidden? Het is een keuze om in initiatieven als die van Ates te investeren. Je oogst wat je zaait.”

Daarnaast wil ze ook af van de dubbele nationaliteit voor politici en rechters: “Politici en rechters met de dubbele nationaliteit zouden moeten kiezen welke van de twee ze willen. Het is niet normaal dat Vlaams-Turkse schepenen hier verkozen zijn en tegelijk hun legerdienst uitoefenen in Turkije.” Indien iemand toch zijn tweede nationaliteit wil behouden, dan moet die persoon volgens Demir afzien van zijn politieke rechten in één van de twee landen. “Je tweede nationaliteit wordt zo een souvenir, als dat echt nodig is voor je identiteit. Wettelijk perfect mogelijk”, besluit Demir.