Vandaag vond voor de 17e maal de Ijzerwake plaats, voorzitter Wim De Wit had het in zijn speech onder andere over de Vlaamse identiteit, de dreiging van de islam en de versnippering van de Vlaamse Beweging: “Wil Vlaanderen zijn identiteit bewaren dan moet het roer worden omgegooid.” Gastspreker Guido Moons, voormalig voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging, pleitte dan weer voor de afschaffing van de faciliteiten. 

Vandaag vond de Vlaams-nationalistische Ijzerwake voor de zeventiende keer plaats in Steenstrate. Er waren meer dan 3.000 mensen aanwezig bij het evenement. Ook waren er enkele politici bij zoals Barbara Pas, Tom Van Grieken en Filip Dewinter (alle drie Vlaams Belang), Veerle Wouters en Hendrik Vuye (Vuye & Wouters). Er waren echter geen grote N-VA-kopstukken aanwezig.

Voorzitter De Wit hekelde onder andere de teloorgang van “het klassieke Vlaamse gezin”, bestaande uit een man en vrouw, en de oorlogsdreiging van de islam. “(…) en dan gaat het niet over weerloze hulpbehoevende vluchtelingen. Het gaat om grote groepen migranten die hier voor zichzelf een betere toekomst zoeken maar weigeren om zich aan te passen aan het gastland”, speecht De Wit. De schuld hiervoor ligt volgens de voorzitter bij de Belgische politici: “Als zij de andere kant blijven uitkijken, de waarheid blijven ontlopen of ontkennen is dat een misdaad die de geschiedenis zal ingaan als landverraad.”

“Barbaarse onderdrukkende religie”

“Zonder weerwoord, zonder standvastigheid en zonder verzet lopen radicale moslims over ons heen en neemt de islamisering niet alleen ons hedendaags leven maar ook onze toekomst over”, vreest De Wit. Als Vlaanderen haar identiteit wil bewaren dan moet, volgens De Wit, het roer worden omgegooid. Hij verwijst hiervoor naar landen zoals Polen, Hongarije, Oostenrijk en Italië waar dit volgens hem wel kon. “De grenzen moeten zonder meer dicht. Echte vluchtelingen moeten worden geholpen in landen die tot hun eigen cultuursfeer behoren”, vindt De Wit. Voor de migranten die in Vlaanderen blijven wonen heeft hij een duidelijke boodschap: “Leer onze taal en respecteer de normen en waarden waarop onze Vlaamse gemeenschap is opgebouwd! Op dat vlak kunnen wij geen duimbreed toegeven!”

Hij vervolgt dat de bevrijding van het Belgische onrecht geen zin heeft als Vlaanderen zich onderwerpt aan “een barbaarse onderdrukkende religie”. Volgens De Wit is de eerste en meest noodzakelijk oplossing voor dit probleem een onafhankelijk Vlaanderen: “Volk, word staat!” Daarvoor is er volgens de voorzitter eenheid nodig binnen de Vlaamse Beweging, iets wat er momenteel nog niet is. “De Vlaams-nationale stem dreigt verloren te gaan aan versnippering. We hebben een Vuye&Wouters-fractie zonder partij, het Vlaams Belang zit nog steeds achter het ondemocratische cordon en N-VA verliest van zijn pluimen (…)”, vindt De Wit. Hij pleit voor “Eendracht en daadkracht, kern van de Vlaamse macht”.

Taalwet met klauwen en tanden

Ook de taalwetten passeren bij De Wit het revue. Volgens hem gaat het er op de taalgrens en in Brussel steeds slechter aan toe: “Jaar na jaar denken de Franstaligen dat Brussel steeds meer van hen alleen is. En de Vlamingen, zij zitten er bij en kijken er naar.” Vlamingen moeten volgens hem het heft in eigen handen nemen en de moed niet opgeven. “De middelen zijn er. De taalwet in Brussel kan klauwen en tanden krijgen”, reageert De Wit. De Vlaamse volksvertegenwoordigers doen er volgens De Wit echter niets aan: “Waarom spannen ze zich in om het tegengestelde aan te tonen: namelijk dat België werkt?”

(Lees verder onder de tweet.)

Ook gastspreker Moons hekelt de taalwetten en de faciliteiten. Hij vindt immers dat de taalstrijd van de Vlamingen honderd jaar geleden niet voor niets is geweest. “Van het West-Vlaamse De Panne tot het Limburgse Kanne spreken we onze eigen typische en vertrouwde dialecten maar ook het standaard Nederlands (…) Mensen die hun taal beheersen, worden en zijn immers mondige medespelers in het maatschappelijk gebeuren”, reageert Moons. De Vlaamse Beweging heeft volgens hem dus de taak om de plaats van het Nederlands in de maatschappij te waarborgen: “Als Vlaamse Beweging moeten we inderdaad méér oog leren hebben, meer zorg leren dragen voor dat cruciale bindmiddel van onze Vlaamse identiteit: het standaard Nederlands.” 

De faciliteiten, die in 1962 bij het vastleggen van de taalgrens werden geïntroduceerd, hebben volgens Moons hun doel volledig gemist: “De Franstaligen hebben in al deze Vlaamse dorpen en gemeenten met faciliteiten een voortdurende imperialistische annexatiepolitiek gevoerd, de taalwet brutaal met voeten getreden en die faciliteiten als een politiek breekijzer misbruikt.” Hij ziet de faciliteiten dus liever verdwijnen en wil ze afschaffen. “Want bedevaarders en medestanders uit de Vlaamse Beweging, laat ons niet vergeten wat de Nederlandse dichter Lucebert meer dan een halve eeuw geleden neerschreef: “Alles van waarde is weerloos” Gedenk vrienden en medestanders dat onze Nederlandse taal en dus eveneens onze Vlaamse identiteit zo’n waarden zijn! Het is immers dat wat ons verbindt tot gemeenschap, tot volk”, vervolgt Moons.

(Lees verder onder de tweet.)

In zijn speech haalt De Wit ook de geldtransfers van Vlaanderen naar Wallonië aan. Hij vindt België daardoor geen staat, “maar een mechanisme om welvaart van Vlaanderen over te brengen naar Wallonië en het Brussels hoofdstedelijk gewest”. Volgens De Wit moet Vlaanderen haar toekomst zelf kunnen bepalen en dat zonder België. Zijn speech sluit hij af met zijn credo: “Wij staan en gaan voor niets minder dan voor een onafhankelijke Vlaamse republiek, die enerzijds haar toekomst in een verenigd Europa van onafhankelijke volkeren naar eigen inzicht gestalte geeft én anderzijds blijft aansturen op een hereniging met Noord-Nederland! Zoals het was in 1815, want aan de ongrondwettelijke staatsgreep van 1830 hebben wij geen boodschap!”