Hangt het van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) af, dan krijgen auto’s voorrang op fietsers bij het kruisen van gewestwegen. Vlaams minister van Mobiliteit, Ben Weyts (N-VA), fluit het agentschap evenwel terug. “Daar waar fietsers vandaag voorrang hebben, blijven ze die houden. Punt”, citeert BELGA de minister.

“In de rest van Vlaanderen doet men vandaag maar wat en op verschillende manieren”, klonk het een jaar geleden bij Weyts (N-VA) toen hij nieuwe markeringen op drukke oversteekplaatsen voor fietsers voorstelde. Het doel van de nieuwe wegmarkering? Meer uniformiteit introduceren en ervoor zorgen dat fietsers duidelijk weten wanneer ze al dan niet voorrang hebben. “Ofwel wordt er geen markering aangebracht, maar dan weten vooral kinderen niet goed hoe ze aan de overkant moeten geraken. In andere gevallen trekt men soms gewoon in dezelfde kleur het fietspad door waardoor fietsers denken dat ze voorrang hebben, terwijl dat niet het geval is”, klonk het eerder bij Weyts.

Dit principe werd door het AWV uitgewerkt. Zo voorziet een dienstorder van het agentschap bijvoorbeeld in een rode kleurmarkering en een onderbroken witte lijn. Bij de eerst wegmarkering hebben fietsers voorrang, bij de tweede niet. Het gevolg? Bij sommige kruispunten zullen fietsers – die zich niet op de voorrangsweg bevinden – geen voorrang meer krijgen.

Fietsers behouden hun voorrang

Weyts stelde vandaag evenwel dat men een verkeerde interpretatie heeft gegeven aan het dienstorder. “Bij de toepassing van het dienstorder werd op enkele plaatsen echter de voorrang die fietsers eerder hadden, ongedaan gemaakt. In de reacties die erop volgden, gingen sommigen zo ver om te stellen dat op Vlaamse wegen voortaan enkel maar voorrang zou gelden voor auto’s en niet meer voor fietsers”, klinkt het bij Weyts.

(Lees verder onder de tweet.)

Hoewel het dienstorder volgens Weyts “nuttig” is kan het er volgens hem “absoluut niet toe leiden dat we de voorrang gaan afschaffen op plaatsen waar fietsers vandaag wél voorrang hebben”. “Daar waar fietsers vandaag voorrang hebben, blijven ze die houden. Punt. Ik investeer geen historisch hoge bedragen in nieuwe fietspaden, bruggen en tunnels om de fietsers dan mínder belangrijk te maken in het verkeer”, citeert BELGA de Mobiliteitsminister.

Rzoska: “Weyts wist zeer goed waar hij mee bezig was”

Hoewel de oppositie allerminst tegen het terugdraaien van de maatregel is, verwijzen ze tegenover VRT NWS naar de beslissing van één jaar geleden. “Weyts wist zeer goed waar hij mee bezig was. We hebben er in de commissie mobiliteit meerdere malen over gediscussieerd”, klinkt het bij Groen-fractieleider in het Vlaams Parlement Björn Rzoska. “De minister moet zich dus niet wegsteken achter zijn administratie. Die handelt in samenspraak met zijn kabinet”. Volgens Rzoska zou het Weyts sieren om de hand in eigen boezem te steken en “zeggen dat er een aantal negatieve effecten waren die hij verkeerd heeft ingeschat en die worden bijgestuurd”.

(Lees verder onder de tweet.)

Volgens Vlaams parlementslid voor sp.a, Rob Beenders, typeert een dergelijke handelingswijze de Vlaamse regering. Telkens wanneer er commotie ontstaat komt de regering terug op haar beslissingen, stelt hij tegenover VRT NWS. “Dat was zo met de boskaart en met het verbod op stookolieketels. En opnieuw is het de fout van iemand anders. Dit wijst eerder op geklungel dan op goed bestuur”, aldus Beenders.