Nergens in Europa zijn er meer mensen vrijwillig kinderloos dan in België, zo blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Terwijl gemiddeld vijf procent van de Europese vrouwen geen kinderen wil, ligt ditzelfde cijfer in België op 11 procent. Bij de mannen liggen de cijfers nog hoger. “We [hebben] genoeg vertrouwen in de maatschappij. Er zullen wel voorzieningen zijn voor ons”, getuigt een kinderloos koppel tegenover Het Laatste Nieuws.

Zo’n tweeduizend Belgen tussen de 25 en 35 jaar namen aan het onderzoek van de VUB deel. Hoewel gemiddeld 7 procent van de Europese mannen geen kinderen wil, stijgt dit bij de Belgische mannen tot 16 procent. Bij de vrouwen liggen de cijfers, respectievelijk 11 procent (in België) en 5 procent (Europees gemiddelde), lager. In totaal zou zo’n 13 procent van de Belgen geen kinderen willen.

Bij de beslissing om bewust kinderloos te blijven spelen volgens Mark Elchardus en Petrus te Braak verschillende factoren mee. Een van die factoren is de huidige relatiestatus. Zo wil een kwart van de alleenstaanden geen kinderen. Ook het opleidingsniveau en eventuele gezondheidsproblemen spelen mee. Zo wil 20 procent van de laaggeschoolden geen kinderen terwijl dit bij personen met een diploma hoger onderwijs ‘maar’ 11 procent is. Volgens te Braak zijn “omgevingsfactoren heel bepalend”. “Het zou best kunnen dat bijvoorbeeld millennials met een lagere sociaal-economische status en opleiding in andere omstandigheden wel een kinderwens zouden hebben”, zegt hij aan Het Laatste Nieuws.

“We zijn zelfs versleten voor egoïsten”

Tegenover de krant getuigde een vrijwillig kinderloos koppel over de problemen verbonden aan hun keuze. Zo kregen ze alles behalve positieve reacties van hun omgeving. Daarnaast vinden ze het ook moeilijk om hun keuze te verklaren. “Het is moeilijk om ons standpunt over te brengen, merken we. We worden snel versleten voor egoïst”. Wel geven ze aan dat er de laatste tijd meer (maatschappelijk) begrip komt voor hun situatie.

Een ander nadeel dat aan hun keuze is verbonden, betreft het gebrek aan iemand die voor hun zal zorgen. “Wie zal er voor ons zorgen als we oud zijn?”, klink het. “Maar daarvoor hebben we dan weer genoeg vertrouwen in de maatschappij. Er zullen wel voorzieningen zijn voor ons.”

Migratie nodig om bevolking op peil te houden

Terwijl steeds meer Belgen bewust kinderloos zijn, stelde een studie van het Vlaams departement Werk en Sociale Economie in het verleden dat migratie nodig is voor de bevolking op peil te houden. “Behoudens een nieuwe babyboom, biedt migratie de enige manier om onze beroepsbevolking op peil te houden of te verbreden”, klonk het eerder in het rapport.

Van dit laatste is momenteel sprake in Antwerpen. Zo tonen de demografische statistieken van de stad aan dat tussen 2012 en 2018 de autochtone bevolking in Antwerpen in alle leeftijdsgroepen is afgenomen. Bij de allochtonen valt het tegenovergestelde waar te nemen. Zij nemen in bijna alle leeftijdscategorieën toe. In de leeftijdscategorie 0 tot en met 9 jaar is nu maar liefst 74,10% van de kinderen van allochtone origine. Tussen de 10 en 19 jaar gaat het om bijna 70%. In het district Antwerpen is nu ruim 58% van de totale bevolking van buitenlandse origine.