In een open brief in La Libre Belgique bepleiten verschillende MR-kopstukken de herfederalisering van een aantal bevoegdheden. Niet de gewesten en de gemeenschappen zouden meer bevoegdheden moeten krijgen, maar wel de federale staat. “Klimaat, Energie, Mobiliteit, Buitenlandse Handel, Gezondheid; de mogelijkheden om te herfederaliseren ontbreken niet”, klinkt het in de brief die onder meer Senaatsvoorzitter Christine Defraigne, federaal minister van Begroting Sophie Wilmès en Federaal minister van Mobiliteit François Bellot ondertekenden.

Hoewel de N-VA het communautaire in de diepvries heeft gestoken, belet dit anderen niet om de communautaire debatten aan te wakkeren. Zo pleitte Groen-Kamerlid Kristof Calvo in zijn nieuwe boek voor een afschaffing van alle deelstaatparlementen. Hun taak zal worden overgenomen door één nationaal parlement bestaande uit 200 parlementsleden. Volledig terug naar een unitair België gaat Calvo evenwel niet. Zo zullen ‘enkel’ veertig volksvertegenwoordigers door middel van een federale kieskring worden verkozen. De andere parlementsleden worden regionaal – in plaats van zoals nu provinciaal – verkozen. Het bijzondere aan deze parlementsleden? Ze bekommeren zich zowel over federale als  regionale bevoegdheden zoals onderwijs en cultuur.

Vorige week deed Open Vld-vicepremier Alexander De Croo dan weer zijn duit in het zakje. Net zoals Calvo lanceerde de liberaal een pleidooi voor een federale kieskring. Het confederalisme waarbij de deelstaten meer bevoegdheden krijgen, is volgens hem geen goede oplossing om België efficiënter te besturen. Met confederalisme creëer je een permanent conflict”, aldus De Croo vorige week. Vandaag laten op initiatief van de jongerenafdeling van de MR de Franstaligen zich communautair uit.

MR: “Een taboe is eindelijk verdwenen”

De ondertekenaars laten weten dat het taboe omtrent herfederalisering is verdwenen. Terwijl dergelijke pleidooien in het verleden niet openlijk zouden worden geuit, is dit volgens hen nu wel het geval. Sterker nog “het idee om aan de federale staat bevoegdheden over te dragen die zich eerder bij de gewesten en de gemeenschappen bevonden” krijgt “meer en meer aanhangers”, klinkt het. Tevens zien de ondertekenaars in de actualiteit een medestander. In dat kader verwijzen ze naar “typische Belgische” zaken zoals vier klimaatministers voor een land van 30 000 km².

(Lees verder onder de tweet.)

“Klimaat, Energie, Mobiliteit, Buitenlandse Handel, Gezondheid: de mogelijkheden om te herfederaliseren ontbreken niet”, klinkt het bij de ondertekenaars. Voor een ‘Belgique à papa‘ of voor een volledige overdracht van al deze bevoegdheden pleiten de ondertekenaars niet, wel lanceren ze een pleidooi voor meer efficiëntie.

“Question incontournable”

Hoewel het volgens de Franstalige liberalen “contraproductief” zou zijn om terug een allesoverheersende federale staat te ambiëren, moet het federale niveau scheidsrechter kunnen spelen tussen de verschillende niveaus. Wel is er aan deze discussie één groot risico verbonden. Zo zouden volgens de ondertekenaars “bepaalde politieke bewegingen misschien de institutionele doos van Pandora kunnen openen”.

Voor de ondertekenaars is het herfederaliseren evenwel een “question incontournable”. “Als we onze staat niet hervormen, als we onze besluitvorming niet minder stroef maken, dan wenden onze burgers zich op een gegeven moment tot een autoritarisme dat wel efficiëntie kan beloven”.