Vanaf 1 september 2019 zullen kinderen die les volgen in het katholiek secundair onderwijs een uur minder Nederlands krijgen. In de plaats komt het vak ‘Mens en Samenleving’. In dit vak moeten mediawijsheid, ondernemingszin en burgerschap centraal staan. De Vlaams-nationalisten van het N-VA en het Vlaams Belang zijn echter weinig geamuseerd met het geplande knippen in de lessen Nederlands, die net als cruciaal geacht worden als inburgeringsinstrument in onze multiculturele samenleving.

Het Katholiek Onderwijs zal de lessen in het secundair onderwijs grondig gaan herorganiseren. Dat licht Lieven Boeve, topman van het Katholiek Onderwijs, vandaag toe in De Morgen. In een nieuw vak zullen verschillende thema’s zullen aan het bod komen zoals mediawijsheid, ondernemingszin, economisch-financiële competenties en burgerschap… Nederlands zal het echter moeten stellen met een lesuur minder.

Alles draait om hoe een mens zich verhoudt tot zichzelf en tot de samenleving”

“Alles draait om hoe een mens zich verhoudt tot zichzelf en tot de samenleving. Bij burgerschap kun je denken aan de staatsstructuur van België, de verschillende regeringen en de gemeenschappen en gewesten”, aldus Boeve in De Morgen. “Voor ons is burgerschap [evenwel] niet louter een juridisch gegeven. Het heeft een sociaal-ethische dimensie. Wij vertrekken vanuit verbondenheid en zetten in op een aantal Bijbelse intuïties, zoals rechtvaardigheid en generositeit.”

De start van het nieuwe vak zal samengaan met het gemoderniseerde secundair onderwijs. Leerkrachten economie en humane wetenschappen zullen moeten instaan om ‘Mens en Samenleving’ te brengen aan de leerlingen. Maar omdat algemene vorming in een lesweek slechts 27 lesuren per week beslaat, moet met het introduceren van het nieuwe vak er ook iets aan geloven. Geopteerd wordt nu om in plaats van vijf lesuren Nederlands er nog maar vier te geven.

“Er valt een uur weg, maar we zorgen er via onze leerplannen voor dat de eindtermen Nederlands (de minimumdoelen die moeten behaald worden op het einde van een schooljaar, red.) voluit gerealiseerd zullen worden”, aldus Boeve. Scholen hebben ook de mogelijk om “in het keuzegedeelte, dat uit nog eens 5 uur bestaat en dat scholen zelf kunnen invullen” een bijkomend uur Nederlands te organiseren, zo wordt benadrukt.

Kritiek vanwege N-VA en Vlaams Belang: “Nederlands is het laatste vak is waarop we moeten besparen”

De angst bestaat er echter in dat de kennis en kunde van het Nederlands, die reeds onder druk staat door de migratie- en integratieproblematiek in onze multiculturele samenleving, nog meer zal achteruitgaan. Eind vorig jaar bleek reeds dat Vlaamse tienjarigen ondermaats scoren op het vlak van begrijpend lezen. Ten opzichte van 2006 maakten Vlaamse leerlingen wereldwijd de scherpste daling mee met hun recente 32ste plaats op de ‘Progress in International Reading Literacy Study’.

(Lees verder onder de tweet.)

“Ik denk dat Nederlands het laatste vak is waarop we moeten besparen”, zegt onderwijsspecialist en Vlaams Parlementslid Koen Daniëls van de N-VA, de partij die wel vaker op de rem staat met betrekking tot progressieve onderwijshervormingen. “In het eerste jaar secundair onderwijs hangen alle vakken samen met begrijpend lezen en we krijgen overal te horen dat het misloopt. En nu geeft een koepel het signaal dat vier uur eigenlijk genoeg is. Deze beslissing staat haaks op de uitdagingen waarmee wij worden geconfronteerd. Wij zullen als N-VA blijven zeggen dat we juist meer moeten inzetten op het Nederlands. Ik hoor ook geen enkele leerkracht zeggen dat zij met een uur minder toekomen.”

Ook de rechtse oppositiepartij Vlaams Belang is niet enthousiast. “We zijn niet te spreken over deze plannen”, zo vertelt Wim Van Osselaer, fractiesecretaris in het Vlaams parlement voor Vlaams Belang tegenover SCEPTR. “Wij denken dat er net meer aandacht moet gespendeerd worden aan het Nederlands. Dat is trouwens een element in het regeerakkoord. […] Dit plan staat haaks op dit aspect van het regeerakkoord. De regering zou dan ook niet mogen toelaten dat het katholieke net dit zomaar eenzijdig beslist. Onderzoek toont net aan dat heel veel leerlingen de eindtermen Nederlands op het einde van het jaar niet halen, logisch gezien de integratieproblemen van heel wat migranten. Het Katholiek Onderwijs schermt er dan mee dat de eindtermen toch zullen behaald worden, maar hoe kan dit als in de praktijk er minder aandacht zal worden gegeven aan het vak Nederlands?”