De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn bezorgdheid geuit over het lot van de blanke Boeren in Zuid-Afrika. Daar dreigt een uiterst controversiële landherverdelingshervorming hen zonder enige compensatie van hun eigendom te beroven.

“Ik heb minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo gevraagd om de inbeslagnames en onteigeningen van land en boerderijen in Zuid-Afrika en het op grote schaal vermoorden van boeren nauwlettend te bestuderen. ‘Zuid-Afrikaanse regering neemt nu land van blanke boeren in beslag'”, tweette de Amerikaanse president Donald Trump.

(Lees verder onder de tweet.)

Reactie Zuid-Afrikaanse regering

Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zal om opheldering vragen aan de Amerikaanse ambassade in Pretoria, aldus de woordvoerster van president Cyril Ramaphosa (ANC). Bovendien noemde zij Trump “slecht geïnformeerd”.

“Zuid-Afrika verwerpt ten stelligste deze kleingeestige perceptie, die alleen maar tot doel heeft onze natie te verdelen en ons aan ons koloniale verleden herinnert”, tweette de Zuid-Afrikaanse regering in een reactie.

De tweet van Trump lijkt een reactie te zijn op een reportage van Tucker Carlson op Fox News, waarin hij het had over de inbeslagname van land van blanken. De Zuid-Afrikaanse regering is begonnen met het in beslag nemen van land van blanke boeren in gevallen waar de onderhandelingen over compensatie zijn vastgelopen. De ‘Akkerland Boerdery’ in Limpopo werd een doelwit van de maatregel nadat de overheid de eigenaren slechts een tiende van de vraagprijs aanbood.

(Lees verder onder de tweet.)

Plaasmoorde

In mei kondigde het Afrikaans Nationaal Congres (ANC) aan dat het “het argument” zou testen dat de inbeslagname van land zonder compensatie mogelijk was onder de huidige wet. Eind juli kondigde president Cyril Ramaphosa echter aan dat men toch de grondwet zal wijzigen.

AfriForum, dat opkomt voor de belangen van de blanke Afrikaners in Zuid-Afrika, heeft een lijst vrijgegeven van 190 boerderijen die de regering in beslag wil nemen. De organisatie riep de boeren op om de lijst te controleren en indien nodig juridische hulp in te schakelen om terug te vechten. Het ministerie van Plattelandsontwikkeling en Landhervorming heeft de geldigheid van de lijst ontkend.

(Lees verder onder de tweet.)


Blanke Boeren zijn wel vaker het slachtoffer van gewelddadige roofovervallen, de zogenaamde ‘plaasmoorde. Sedert de val van het Apartheidsregime en de machtsovername van het ANC werden jaarlijks honderden Boeren het slachtoffer van een plaasaanvaldaarbij sterven ook jaarlijks bijna honderd Boeren. De Zuid-Afrikaanse politie noteerde dat er tussen 1994 en 2007 1.437 Boeren vermoord werden. Nadien werden geen officiële statistieken meer vrijgegeven. Niettemin bereiken verhalen over gruwelijke mishandelingen, folteringen en moorden frequent de buitenlandse media.

Zimbabwe

In buurland Zimbabwe werden in het begin van deze eeuw gelijkaardige maatregelen genomen waarbij blanke boeren verdreven werden van hun grond, vaak met geweld en zonder compensatie. De landbouwproductie verminderde drastisch en de eens zo rijke ‘graanmand’ van Afrika stortte in. Het tijdperk van wijlen Robert Mugabe zorgde voor hongersnood en economische rampspoed.

De huidige regering van Zimbabwe gaf onlangs toe dat de grondbezitshervormingen een fout waren en moedigde onlangs verdreven blanke boeren aan om terug te keren, hoewel er nog geen duidelijkheid is over de vraag of er grond terug geschonken wordt.