Mensen met een fysieke beperking moeten gemiddeld drie jaar wachten op een sociale woning. Bijkomend probleem? Volgens regeringspartij CD&V zijn er te weinig sociale woningen aangepast aan de noden van deze groep. Hoewel de bevoegde Vlaamse minister, Liesbeth Homans (N-VA), naar eigen zeggen “enorm” investeerde in het uitbreiden van het so­ciaal woonaanbod, klinkt er bij de christendemocraten forse kritiek op de N-VA-minister. “Zelfs na drie jaar toont ze nog geen engagement om er iets aan te doen”, stelt Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers tegenover Het Nieuwsblad.

De wachttijd voor sociale woningen is in Vlaanderen relatief lang. Zo moeten behoeftigen in Antwerpen soms vier – in het geval van een studio – tot acht jaar – in het geval van een woning met één of meerdere slaapkamers – wachten. Met een gemiddelde wachttijd van drie jaar is deze periode in Vlaanderen – voor huurders met een fysieke beperking – lager. Wel is het zo dat kandidaat-huurders met een fysieke handicap in principe voorrang zouden moeten krijgen. “Zo’n voorrang kan natuurlijk alleen maar worden toegekend als de vrijgekomen woning specifiek is aangepast aan de huisvesting van personen met een fysieke handicap of beperking of als het een sociale assistentiewoning is,” klinkt het bij Schryvers.

Problemen voor de toekomst

Net hier wringt volgens CD&V het schoentje. Zo zit het de partij hoog dat sociale woningen die – aan bijvoorbeeld rolstoelgebruikers – werden aangepast nog altijd niet worden geregistreerd. Ook beschikt de minister niet over de noodzakelijke cijfers “Zelfs na drie jaar toont ze nog geen engagement om er iets aan te doen”, stelt Schryvers tegenover Het Nieuwsblad.

Volgens de christendemocraat kan dit in de toekomst problemen veroorzaken. “Naast de al bestaande doelgroep zullen er binnen 30 jaar een half miljoen meer 80-plussers zijn dan nu. We moeten ons daarop voorbereiden. Om deze groep van kandidaat-huurders zo goed mogelijk te kunnen helpen en om te weten welke bijkomend aanbod we moeten realiseren, is een degelijke registratie onontbeerlijk”, klinkt het bij het CD&V-parlementslid.

Homans: “Ik heb enorm ­geïnvesteerd”

Hoewel de aangepaste sociale woningen volgens Homans niet worden geregistreerd, countert ze de kritiek door te verwijzen naar de “[enorme]” investeringen in de sociale woningbouw. “Sinds 2014 werd al meer dan 3 miljard euro vrijgemaakt voor de nieuwbouw en renovatie van sociale woningen. Ook voor 2018 is er opnieuw een hoog bedrag van 825 miljoen euro voorhanden. De investeringen zijn ongezien”, klinkt het bij de minister. Daarnaast antwoordde Homans aan Schryvers dat ze zou nagaan of een registratie werkbaar is.

https://sceptr.net/campaigns/doneer/donate/