Uit cijfers van Eurostat en berichtgeving van Het Nieuwsblad blijkt dat nergens in Europa zoveel wordt betaald voor elektriciteit als in België. We betalen nagenoeg het dubbele dan wat Nederlanders betalen. Test-Aankoop en oppositiepartij sp.a vragen om de herverlaging van de BTW tot 6%. N-VA wil dan weer groene subsidies beperken opdat netbeheerders minder zouden factureren aan consumenten.

Nergens in ons continent wordt meer betaald dan bij ons voor stroom. Enkel het dure Denemarken komt in de buurt. Het gemiddelde in Europa bedraagt 20 eurocent per kilowattuur. In België is dat 28 cent. Ter vergelijking: In Frankrijk is dat slechts 17 cent en in Nederland maar zelfs 15 cent.

BTW op elektriciteit omlaag?

“De elektriciteitsfactuur is de laatste jaren onbetaalbaar geworden voor huishoudens”, zo klinkt het bij Test-Aankoop in Het Nieuwsblad. De organisatie roept de overheid op om terug het BTW-tarief van 6 percent in te voeren. De consumentenorganisatie ziet zich daarin gesterkt door sp.a: “De overheid moet de stroomfactuur van de gezinnen niet langer als een belastingbrief beschouwen”, zo klinkt het bij de socialisten.

Maar dat kan minder dan evident zijn. De vorige BTW-verlaging van elektriciteit die werd ingevoerd onder oud-premier Elio Di Rupo (PS) sloeg immers een gat in de begroting en werd misbruikt, zo bleek in 2015. Bovendien druist een verlaging van BTW tegen de fiscale evolutie in die de EU aanraadt: minder arbeid belasten en meer verkoop.

(Lees verder onder de tweet.)

Of de subsidiestroom?

Hier bovenop blijkt dat de hoge stroomprijzen een en ander te maken hebben met de kosten die netbeheerders zoals Elia moeten maken vanwege de overheid. Het gaat dan om het toekennen van dure subsidies of om groenestroomcertificaten op te kopen. De kosten hiervan worden dan weer doorgerekend aan de gewone consument.

Reden genoeg voor de N-VA om te knippen in die subsidies. “Overmatige subsidies die te lang te hoog blijven, zijn een grote boosdoener”, vertelt N-VA-Kamerlid en energie-expert Bert Wollants in Het Nieuwsblad. “Net daarom moeten we waakzaam zijn voor de kosten die aan het nieuwe Energiepact gekoppeld zijn. Meer subsidies die verrekend worden met de energiefactuur, zoals die voor gascentrales, dreigen het totaal nog een heel eind op te krikken.”

Wat betreft de gaskosten blijkt België het echter niet geheel slecht te doen. Met een rangpositie naast Slowakije zit ons land in de middenmoot wat dit betreft.