De N-VA laat weten om mee te willen werken aan het Franstalige initiatief om de fundamentalistische ISLAM-partij te verbieden. “We zijn blij dat een aantal Franstalige partijen zich daar bij aansluiten en roepen op tot constructieve samenwerking”, zo laat N-VA-kopstuk Peter De Roover weten. Het plan wil in eerste instantie de omstreden islamistische partij van Redouane Ahrouch verbieden, maar zou echter ook het Vlaams Belang en de Parti Populaire kunnen viseren. De Roover wijst ook naar de marxisten van de PVDA.

Gisteren werd bekend dat de MR, de PS, DéFI en cdH enkele voorstellen hebben uitgewerkt om ‘ISLAM’ te verbieden. Dat is de partij die omstreden werd na uitspraken over gendergescheiden openbaar vervoer, de installatie van de sharia in België en waarvan recent een kopstuk een vrouw bedreigde met steniging. De ecologisten van Ecolo willen voorlopig nog de kat uit de boom kijken en wachten op de teksten, maar N-VA heeft wel oren naar het voorstel, zo rapporteert BELGA.

Geen plaats voor de sharia bij onsPersagentschap Belga a/d lijn gehad. Correcte weergave van mijn antwoorden….

Publiée par Peter De Roover sur Vendredi 31 août 2018

De Roover: “De deur van een verbod moet op een heel nauwe kier blijven staan”

De N-VA was de eerste partij die reeds in april voorstelde om ISLAM te verbieden. Toen kwam ISLAM in het oog van de storm na uitspraken over de wenselijkheid van een gendergescheiden openbaar vervoer. Ook nu benadrukt N-VA-fractieleider in de Kamer Peter De Roover dat zijn partij zich al eerder heeft ingespannen tegen pro-sharia-partijen. Volgens De Roover is de sharia dan ook onverenigbaar met onze democratische rechtsstaat, net zoals het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2003.

“Het gaat niet over een alternatieve invulling van ons democratisch systeem, maar over een verandering van het systeem zelf, die nadien niet meer kan worden teruggeschroefd”, zo stelt De Roover tegenover BELGA. Het N-VA-kopstuk waarschuwt wel voor excessen. Het principe van de vrije deelname aan verkiezingen moet gevrijwaard blijven: “De deur van een verbod moet op een heel nauwe kier blijven staan.”

Ook PVDA?

Na verslaggeving van Le Soir, werd ook duidelijk dat de beoogde grondwetshervorming – het plan van MR en DéFI – het rechtsnationalistische Vlaams Belang en de rechtspopulistische Parti Populaire zou kunnen raken. Indien de grondwetswijziging er ooit komt (en dat is sowieso onmogelijk deze legislatuur), dan zal het Grondwettelijk Hof eventueel moeten oordelen of de twee rechtse partijen bijvoorbeeld “onbetwistbaar het doel hebben om de openbare vrijheden te vernietigen”.

Maar De Roover haalt in zijn oproep tot voorzichtigheid ook de communistische PVDA aan. “Ik ben tegen het communisme, maar indien een partij binnen het democratisch model werkt, moet ze de vrijheid hebben om kiezers te kunnen uitnodigen voor haar te stemmen. Daar willen wij niet aan tornen”, besluit De Roover in BELGA en op Facebook. “Indien de Franstalige partijen die bandbreedte te zeer willen terugschroeven, moeten ze niet op onze medewerking rekenen”.