Op dit moment is er geen enkel NGO-schip meer actief in het Middellandse Zeegebied dat migranten vervoert. De schepen liggen voor anker in de havens. Vele van de NGO’s die de schepen exploiteren worden overigens geconfronteerd met juridische problemen.

Momenteel zijn er in de Middellandse Zee geen NGO-schepen meer actief die migranten vervoeren. De Aquarius van SOS Mediterranée is nog niet opnieuw uitgevaren uit de haven van Marseille. In Malta bevinden zich momenteel nog drie schepen in de havens, het gaat om de Lifeline, de Sea Watch en de Seefuchs.

(Lees verder onder de tweet.)

Juridische problemen

De Lifeline werd overigens in juni in beslag genomen door de Maltese autoriteiten. De kapitein werd ondervraagd en werd beschuldigd van het besturen van een niet-geregistreerd schip omdat hij het schip als ‘plezierjacht’ had bestempeld en geen vlag had wanneer hij zich in internationale wateren bevond. In september zou een vonnis over de zaak geveld worden.

Hoewel de Aquarius tot voor kort wel actief bleef, dreigen er nu problemen voor SOS Mediterranée, de NGO achter het schip. Zo bleek onlangs dat het schip onder de vlag van Gibraltar voer. De scheepvaartautoriteiten van Gibraltar vaardigden een ‘kennisgeving van verwijdering’ uit aan de bemanning. In juni en juli hadden de scheepvaartautoriteiten het schip al verzocht om alle opsporings- en reddingsactiviteiten te staken. Dat verzoek werd genegeerd door de bemanning van de Aquarius.

Bijgevolg is het Middellandse Zeegebied momenteel ‘NGO-vrij’. Reddingsoperaties vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de kustwacht van de landen die grenzen aan de migratieroutes. Recent mocht de Diciotti – een schip van de Italiaanse kustwacht – nog aanleggen met 177 migranten aan boord. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini (Lega) weigerde toen echter de migranten aan wal te laten komen.