Het huidige Antwerpse stadsbestuur installeert volgens lokaal sp.a-voorzitter, Tom Meeuws, een “nieuwe boertigheid”. “Andere culturen en minderheidsgroepen doen er niet meer toe. Vluchtelingen wordt duidelijk gemaakt dat ze niet welkom zijn”, zegt hij in een interview met Knack. Daarnaast moet de Vlaamse overheid volgens hem “eindelijk” moskeeën beginnen te erkennen.

In de aanloop naar de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen kreeg de Antwerpse sp.a al met verschillende tegenslagen af te rekenen. Vooral lokaal voorzitter Tom Meeuws kwam herhaaldelijk in de problemen. Zo had hij zeer innige contacten met een vertegenwoordiger van Land Invest, heeft hij zelf een huis als belegging en last but not least: de man is het onderwerp van een gerechtelijk onderzoek. Dit laatste spitst zich toe op zijn periode als Antwerps De Lijn-directeur. Toen probeerde Meeuws zich, door allerlei facturen te versnijden, te onttrekken aan de controle van zijn Raad van Bestuur.

Meeuws is evenwel niet van plan om bakzeil te halen en verwijt het huidige stadsbestuur “een nieuwe boertigheid” te stimuleren “onder het mom van ‘iedereen hoort zich te richten naar onze leitkultur'”. Zo doen volgens hem voor het stadsbestuur “andere culturen en minderheidsgroepen […] er niet meer toe. Vluchtelingen wordt duidelijk gemaakt dat ze niet welkom zijn”, zegt hij aan Knack.

Meeuws: “Hier maken ze sommige feesten belachelijk, en zeker die van moslims”

De fundamentele vraag bestaat er volgens Meeuws uit over hoe alle 524.000 Antwerpenaren – ondanks grote verschillen – gaan samenleven. Concreet, met betrekking tot het omgaan met andere bevolkingsgroepen hun feesten, bepleit Meeuws een “paradecultuur” zoals in New York. “Daar stimuleert de stad de feesten van elke gemeenschap. Hier maken ze sommige feesten belachelijk, en zeker die van moslims”, klinkt het.

Daarnaast moet volgens Meeuws “de Vlaamse overheid eindelijk [beginnen] met moskeeën te erkennen”. Alleen dan kan je volgens hem iets doen tegen “- want ik zie in de Afghaanse moskee die uitkomt op mijn stadstuintje – kleine meisjes, allemaal met een hoofddoek, die alle dagen Koranverzen reciteren”. Dergelijke praktijken hebben volgens de socialist “niets” met vrijheid te maken. Nu, door voorlopig geen enkele moskee meer te erkennen, geeft de Vlaamse regering een fout signaal. “Natuurlijk ervaren moslims dat als discriminerend”, zegt Meeuws tegenover Knack.

Meeuws: “Hoe diep zijn we in Vlaanderen gevallen?”

Terwijl het Vlaams Belang campagne voert op het punt dat vluchtelingen kunnen genieten van de Belgische sociale voorzieningen, kan staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken (N-VA), naar eigen zeggen niet uitleggen waarom een Syrische vluchteling een even grote toelage krijgt als zijn vader die heel zijn leven heeft gewerkt. Deze uitspraak van Francken heeft Meeuws “geschokt”, zo geeft hij aan. “Hoe diep zijn we in Vlaanderen gevallen dat een dorpsdokter in Lubbeek, een van de rijkste gemeenten van Vlaanderen, afgunstig is op een Syrische oorlogsvluchteling?”.

Op die manier maakt men volgens de socialist samenleven “onmogelijk”. “Het gaat zelfs niet meer over integratie of identiteit, het gaat over fatsoen. En over samenleven”. Hoe groot de verschillen tussen bevolkingsgroepen ook zijn, iedereen wil volgens Meeuws “kindjes, een huis en werk”.