Pestgedrag en autoritarisme; het zijn maar enkele praktijken die men het leiderschap van voormalig Belgisch premier Yves Leterme (CD&V) in een audit verwijt. Gisteren ontkende de oud-premier evenwel deze beschuldigen. “Ik heb strengere regels ingevoerd, niet iedereen vindt dat leuk”, stelde hij tegenover Terzake. Daarnaast ziet hij geen ethische problemen met betrekking tot het belastinggeschil: “het netto bedrag dat wij onderhandeld hebben moet worden gerespecteerd”.

Voormalig Belgisch premier Yves Leterme (CD&V) functioneert de laatste tijd alles behalve kritiekloos als secretaris-generaal van Idea. Zo raakte gisteren bekend dat KPMG in een audit het “autoritaire leiderschap van de secretaris-generaal” laakt. Daarnaast zijn er volgens de audit “meldingen van mogelijke discriminatie, voorkeursbehandelingen en pesten”. “De meningen verschillen wel over de ernst van de incidenten en de efficiëntie waarmee het management ze heeft aangepakt”, klonk het in de audit die De Standaard kon inkijken.

Geen ethische problemen

De problemen voor Leterme begonnen met een anonieme brief. Daarin stond dat Idea zijn belastingen terugbetaalde. Het gevolg? KPMG kreeg de opdracht om Idea door te lichten en Zweden – een van de grootste donateurs van de organisatie – schorste de uitbetaling van hun donatie.

Net op dit punt, dat de bal aan het rollen bracht, oordeelde KPMG ‘clement’ over Leterme. Tussen de oud-premier en Idea was er immers afgesproken dat hij netto 14.362 euro per maand zou ontvangen. Tijdens de onderhandelingen was het evenwel niet duidelijk of dit bedrag alleen voor Zweden gold of ook wereldwijd van toepassing was. Omdat de laatste regeling van toepassing is bij de Oeso, waar Leterme eerder werkte, verwachte Leterme zich aan hetzelfde bij Idea. Juridisch correct, oordeelde KPMG daarover. Daarnaast zou het volgens de consultant niet de eerste keer zijn dat er bij Idea sprake is van een belastinggeschil.

(Lees verder onder de tweet.)

Tegenover Terzake stelde Leterme dat hij niet over de terugbetaling besliste. “Het auditcomité, dat namens de lidstaten toeziet op de besteding van de gelden, heeft dat toegelaten”, klonk het. Gevraagd of het wel ethisch verantwoord is om de (Zweedse) belastingbetaler indirect zijn belastingen te laten terugbetalen, stelde Leterme dat hij de lidstaten aan hun engagement wil houden.

Immers, Leterme had naar eigen zeggen een “bepaald nettobedrag” afgesproken. De beslissing om zijn belastingen te laten terugbetalen werd volgens Leterme overigens “heel transparant” genomen. “Dat is doorgesproken, doorgelicht en er is advies gevraagd aan een advocatenkantoor waaruit bleek dat de organisatie mij dat bedrag verschuldigd was”. Op die manier heeft de oud-premier zo’n 40.000 euro belastinggeld gerecupereerd.

(Lees verder onder de tweet.)

Gecentraliseerde aanpak

De verwijten van autoritarisme en pesten – die wel in de audit van KPMG opduiken – veegt Leterme van tafel. “Ik heb een gecentraliseerde aanpak ingevoerd”, stelde hij tegenover Terzake. “We hebben vijftien kantoren wereldwijd. Ik heb er voor gezorgd dat er meer controle is op aanbestedingen. Mensen die vroeger zomaar een reisje konden boeken met geld van de organisatie, hebben daar nu toestemming voor nodig. Ik kan begrijpen dat niet iedereen dat leuk vindt”.

Daarnaast veranderde hij ook het personeelsbeleid. “Als iemand niet goed presteert, krijgt hij geen nieuw contract. Als die ontslagen medewerkers achteraf zeggen dat ze onheus behandeld zijn, is dat niet verwonderlijk”, stelde de oud-premier.