Sinds 2014 is voormalig Belgisch premier Yves Leterme (CD&V) secretaris-generaal van Idea, een organisatie die steun verleent aan landen die stappen zetten in de richting van een democratische samenleving. Deze functie vervult Leterme evenwel niet zonder brokken te maken. Zo hekelt volgens De Standaard een audit van KPMG het “autoritaire leiderschap van de secretaris-generaal”.

De problemen voor Leterme begonnen met een anonieme brief over een belastinggeschil. Daarin viel te lezen dat Idea de christendemocraat zijn belastingen terugbetaalde. Dit nieuws schoot bij verschillende donateurs in het verkeerde keelgat. “Dit kan niet uitgelegd worden aan de belastingbetalers in Zweden en de andere landen”, klonk het eerder bij de bevoegde Zweedse staatssecretaris. Verschillende landen vroegen daarnaast om een doorlichting met betrekking tot enerzijds de vergoeding van Leterme en anderzijds mogelijke managementproblemen.

“Groot wantrouwen”

De krant De Standaard, die de audit van KPMG daarover kon inkijken, stipt aan dat Leterme krediet krijgt omwille van zijn krachtdadig optreden bij een besparingsoperatie. Daartegenover staat wel dat er binnen Idea een “groot wantrouwen” heerst tegenover het management. Een ander probleem dat de audit signaleert is het “autoritaire leiderschap van de secretaris-generaal en een gebrek aan collectieve beslissingsmacht”. “Wie kritiek heeft, vreest repercussies”, klinkt het.

Daarnaast zijn er volgens de audit “meldingen van mogelijke discriminatie, voorkeursbehandelingen en pesten”. “De meningen verschillen wel over de ernst van de incidenten en de efficiëntie waarmee het management ze heeft aangepakt”, klinkt het.

“Ik zie enorme tekortkomingen”

Zweden, de grootste donateur van Idea, schorste na de berichtgeving over het belastinggeschil de betaling van hun donatie op. Ook nu, na de audit van KPMG, blijft het nog maar de vraag of de Zweden zullen betalen. “Ik zie enorme tekortkomingen en ben erg overstuur door de manier waarop Idea bestuurd wordt”, klinkt het bij Eva Svedling, de Zweedse staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking.

Leterme wil tegenover De Standaard geen commentaar kwijt over de inhoud van het rapport. Daarnaast bevat elke audit volgens hem verbeterpunten. “Dat ook mensen bevraagd werden van wie het contract niet werd verlengd, verklaart misschien veel van wat in deze audit staat”. Naar eigen zeggen voelt de voormalige Belgische premier zich “niet bedreigd in [zijn] positie”.

Het vervelende voor Leterme? In het belasting­geschil, dat de zaak aan het rollen bracht, spreekt KPMG de christendemocraat vrij. Zo werd dit dossier juridisch correct en in alle integriteit behandeld. Verder is het volgens de consultant niet de eerste keer dat een dergelijk geschil zich bij Idea voordoet.