De beslissing van het Kortrijkse schepencollege om een rijhuis om te vormen tot een moskee was onwettig. Dat stelt de provinciale omgevingsambtenaar van West-Vlaanderen en deelt Vlaams Belang mee op haar website. “Wij gaan blijven doorgaan met ons verzet tot het gesjoemel rond de Kortrijkse moskeeën stopt”, klinkt het vastberaden bij Vlaams Belang Kortrijk. 

Kortrijk telt zo’n 75.000 inwoners, waarvan er ongeveer 5.000 moslim zijn. Deze moslims kunnen tot op heden terecht in de moskee Atakwa, maar die moskee zou nu te klein geworden zijn. Bovendien is de Atakwa moskee niet officieel erkend en werd in 2009 een negatief advies gegeven door staatsveiligheid omdat er geradicaliseerd zou worden. Enkele jaren later vertrokken minstens 2 Kortrijkse moslims naar Syrië om er te strijden voor het kalifaat van Islamitische Staat.

De moslimgemeenschap in Kortrijk wil nu een nieuwe, grotere moskee in hun stad. Om die droom waar te maken, kochten ze een groot gebouw in de Brugsesteenweg. Om dat te financieren, werden enkele beruchte figuren ingeschakeld. Het aangekochte gebouw, momenteel een Bio Planet, willen ze zo snel mogelijk omtoveren tot de grootste moskee van Vlaanderen.

Rijhuis -> moskee

Maar of die moskee erkend wordt, is een beslissing van de volgende legislatuur. In de tussentijd gaat de Kortrijkse moslimgemeenschap op zoek naar andere, creatieve oplossingen. Daarbij liet het haar oog vallen op een rijhuis, gelegen naast de Atakwa moskee. Mits enkele aanpassingen zou het rijhuis kunnen omgevormd worden tot een gebedsruimte, waardoor de huidige moskee uitgebreid zou worden.

Vlaams Belang verzet zich echter fors tegen de omvorming van het rijhuis tot een moskee en drong aan op een studie van de impact ervan op de omgeving. Het Kortrijks schepencollege achtte dit niet noodzakelijk en keurde de vergunningsaanvraag van Mohamed Ahouna (Open Vld – Team Burgemeester) zonder voorafgaand onderzoek goed. Daarvoor wordt het nu teruggefloten.

De provincie West-Vlaanderen geeft negatief advies over die beslissing van het Kortrijkse schepencollege omdat deze onwettig zou zijn en bijgevolg vernietigd moet worden. “Het stemt niet overeen met de bedoeling van de wetgeving om geen screening door te voeren”, klinkt het. Dit impliceert dat de beslissing van het college is aangetast door een onwettigheid en om die reden ambtshalve moet worden vernietigd.

Moskeeprojecten

Kortrijks lijsttrekker voor Vlaams Belang Wouter Vermeersch is vastberaden om te blijven strijden tegen de moskeeprojecten. “Dit advies toont zwart op wit aan dat de stadscoalitie van Kortrijk, mét N-VA erbij, bereid is de wet te omzeilen om de moskee ten dienste te zijn. Het brengt duidelijk aan het licht dat er rond de moskeedossiers een achterkamerpolitiek wordt gevoerd. Wij gaan blijven doorgaan met ons verzet tot het gesjoemel rond de Kortrijkse moskeeën stopt.”

Vlaams Belang beseft dat dit slechts een begin is. “Dit is slechts één gewonnen veldslag in een veel langere strijd”, klinkt het op de website van Vlaams Belang. “Het is slechts een opwarmertje voor wat er komen gaat aan de Brugsesteenweg, waar de grootste moskee van Vlaanderen komt. Het moet voor ons buurtbewoners duidelijk zijn dat wij niet moeten rekenen op steun uit het stadhuis, wel integendeel.”

Het Kortrijks schepencollege zou de de moskeeprojecten volgens Vlaams Belang immers actief steunen, en zou daarbij zelfs de wet negeren. “Gemeenteraadsleden van de stadscoalitie proberen actief de stedenbouwkundige procedures te belemmeren”, klinkt het. “De politici in het stadhuis zijn niet meer dan de slippendragers van de moskeegemeenschap. Ze gaan plat op de buik voor de moslimstemmen.”