De helft van alle Gentse kinderen is van buitenlandse origine. Dat blijkt uit een rapport van de Vlaamse overheid en verslaggeving van Het Nieuwsblad. Van alle Gentse kleuters spreekt maar liefst 35% thuis geen Nederlands. In het middelbaar beroepsonderwijs is dat zelfs bijna de helft. Daarnaast blijkt dat de werkloosheid bij allochtonen beduidend hoger ligt dan bij autochtonen.

Door het lage geboortecijfer van autochtone vrouwen in Vlaanderen enerzijds, en immigratie en het hoge geboortecijfer van islamitische allochtonen anderzijds, is in ons land een duidelijke demografische verschuiving aan de gang. In Antwerpen bijvoorbeeld is die verschuiving al duidelijk merkbaar. Bij de leeftijdscategorie 0 tot en met 9 jaar is nu maar liefst 74,10% van de Antwerpse bevolking van vreemde origine. Tussen de 10 en 19 jaar gaat het om bijna 70%.

Demografie en integratie

Maar ook in andere Vlaamse grootsteden zoals Gent is die demografische trend frappant. Het Nieuwsblad nam het aantal Gentse kinderen van vreemde origine onder de loep en de demografische verschuiving in Gent bleek glashelder. Van de Gentse kinderen tot en met 5 jaar heeft 53% buitenlandse roots. Bij 6- tot 11-jarigen is dat 51% en bij tieners tot 18 jaar heeft 48% een vreemde herkomst. Van alle Gentenaars over alle leeftijdscategorieën is bijna 1 op 3 vreemdeling of allochtoon.

Er is in Gent ook een groot probleem met de integratie van kinderen van vreemde origine, zo blijkt uit het rapport van de Vlaamse overheid. Net geen 35% van alle Gentse kleuters spreekt thuis namelijk geen Nederlands. Maar ook meer en meer kinderen in Gentse lagere scholen (32,1%) en middelbare scholen (15,9% in ASO, 28,4% in TSO en 48% in BSO) spreekt thuis een andere taal dan het Nederlands.

OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a), die 9 jaar land ook schepen van Onderwijs was, ziet de afname van het gebruik van de Nederlandse taal echter niet als een groot probleem. “Wij hanteren een beleid met respect voor de thuistaal”, aldus Coddens aan het Nieuwsblad. “Je eigen taal niet mogen spreken of er kritiek op krijgen geeft niet het juiste signaal. We mogen mensen niet beschouwen als tweederangsburgers op basis van hun taal.”

Werkloosheid in Gent

Niet alleen bij kinderen van vreemde origine is er een gebrek aan integratie, ook bij volwassen allochtone Gentenaars is de integratie in de samenleving en het maatschappelijk weefsel lamentabel. Dat is onbetwistbaar als we kijken naar de arbeidsmarkt en de werkloosheid. Bijna de helft van de beroepsbevolking Gentenaars met een buitenlandse afkomst is namelijk werkloos. Bij autochtone Gentenaars is dat 25 procent.

“Dit is een grote uitdaging”, stelt Rudy Coddens nog in Het Nieuwsblad. “We moeten meer mensen met een buitenlandse achtergrond laten doorstromen naar het hoger onderwijs. De scholingsgraad moet hoger. Die is bij deze mensen globaal genomen lager, waardoor ze moeilijker een job vinden.”

ADVERTENTIE