In Gent rijden de afhalophalers sinds gisteren weer uit. Daarmee is de penibele situatie evenwel nog niet opgelost. Zo blijft het vertrouwen tussen het personeel en de directie volgens De Morgen bijzonder laag. Als klap op de vuurpijl zit er ook nog een kink in de kabel bij de vakbonden. Terwijl het ACOD – na een nieuw voorstel van de directie – opnieuw aan werk wou, bleven het ACV en VSAO voor het piket staan. “Op de duur ben ik beschaamd om door Gent te lopen”, citeert Het Nieuwsblad ACOD’er Danny Spiessens.

Begin deze week begonnen in Gent de afvalophalers spontaan te staken. De reden? Ze moesten – in de loden hitte –  een extra grote hoop karton, papier en glas ophalen. Zonder bijkomende maatregelen – zoals extra personeelsinzet – zagen de afvalophalers dit bij deze temperaturen niet zitten. Daarnaast functioneerden kleinere discussies – zoals onmin over het nieuwe computersysteem en het besluit om de gratis zonnecrème van factor 50 naar factor 30 te veranderen – als spreekwoordelijke druppel. Tevens hekelden de afvalophalers het gebrek aan “wederzijds respect”.

“Gent stinkt”

Niet alleen tussen het personeel en de directie is het vertrouwen zoek, ook tussen de betrokken vakorganisaties kan de sfeer beter. Zo accepteerde de socialistische vakbond ACOD een voorstel van de directie waarin werd overeengekomen dat de stakers aan het werk zouden gaan maar ze voor de twee stakingsdagen betaald zouden worden. Het ACV en het VSAO daarentegen verwierpen het voorstel en wouden verder staken.

Uit een filmpje van Het Nieuwsblad blijkt dat dit voor verhitte discussies bij de stakers zorgden. “Geert, blijft nog maar een week staken, voor mij geen probleem, maar ga volgende week niet zagen dat je geen geld hebt hé?”, klonk het bij ACOD’er Danny Spiessens. De man is naar eigen zeggen “op de duur […] beschaamd om door Gent te lopen”. “Gent stinkt, ik durf niet meer door Gent wandelen, iedereen kent mijn kop. De restaurants… vol mosselschelpen, de wormen kruipen eruit”, stelde hij tegenover de andere vakbondsmilitanten.

Uiteindelijk werd het voorstel van de directie ook door het VSOA en ACV aanvaard en gingen de afvalophalers opnieuw aan het werk. Bij de twee vakbonden klinkt evenwel onvrede over de handelingswijze van het ACOD. “Andere belangen hebben hier gespeeld, er is politiek getrokken en gesleurd. In 2015 stonden er geen verkiezingen voor de deur, toen heeft de staking tien dagen geduurd”, klinkt het bij de twee vakbonden die verwijzen naar de komende gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast werd volgens ACV’er Peter Wiene de essentie van het probleem, namelijk het gebrek aan wederzijds respect, niet opgelost.

(Lees verder onder de Facebookvideo.)

Respect voor onze militairen

Onze militairen staan in voor onze veiligheid, niet voor afvalophaling. De ordediensten moeten niet het slachtoffer worden van politici en vakbonden die hun werk niet doen. Deel dit filmpje als je vindt dat onze militairen nuttig werk verrichten en respect verdienen!

Publiée par Schild & Vrienden sur Jeudi 9 août 2018

Schild & Vrienden ruimt op

Toen er geen schot in de onderhandelingen leek te komen, werd er door horeca-uitbaters geopperd om het leger in te zetten om het afval op te ruimen. Een slecht plan, klonk het bij de rechtsnationalistische jongerenorganisatie Schild & Vrienden (S&V).

“Onze militairen staan in voor onze veiligheid, niet voor afvalophaling. De ordediensten moeten niet het slachtoffer worden van politici en vakbonden die hun werk niet doen”, aldus nog de Vlaams-nationalisten van S&V. De jongerenbeweging voegde ook de daad bij het woord en ging een “groot aantal vuilniszakken” ophalen.