Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft in een onderhoud met het VRT-programma Terzake nog eens herhaald hoe moeilijk de transitmigratieproblematiek is. Francken benadrukte echter dat de huidige regering wel degelijk inspanningen onderneemt, maar er nog “drie zaken” moeten gebeuren: meer uitzetakkoorden met landen van herkomst, meer uitzetakkoorden met EU-landen van aankomst en het afsluiten van de buitengrenzen. “We moeten er voor zorgen dat er geen illegale migratie meer binnenkomt in Europa. We moeten ervoor zorgen dat [iedereen op zee] gered wordt […], maar we [moeten] ze ook terugsturen [naar] een veilige plaats”, luidde het.

In een verhitte aflevering van Terzake op de Vlaamse staatszender verdedigde Francken zijn migratie- en asielbeleid. “Is er niets gebeurd? Jawel, er zijn veel dingen gebeurd. Onder andere de creatie van ‘hotspots’ aan de buitengrenzen. Vroeger liep iedereen zomaar binnen in Europa, nu worden ze tenminste geregistreerd, er worden vingerafdrukken genomen.”, zo verklaarde Francken. “Als ze binnenkomen in België en we nemen hun vingerafdrukken, kunnen we [nagaan] in EURODAC (een databank die help met de identificatie van (illegale) asielzoekers, red.) waar ze reeds binnenkwamen [en] kunnen we ze terugsturen naar het eerste land van binnenkomst volgens de Dublinconventie.”

Francken wil “drie zaken” om transitmigratie aan te pakken

Francken benadrukt dat hij binnen de huidige wetgeving “[transitmigranten] maximaal zal opsluiten. […] Wij zullen blijven vechten tegen illegale migratie”. Maar Francken gaf tevens toe “er […] geen kortetermijnoplossingen” zijn voor de huidige illegalenproblematiek die ons land plaagt. Daarvoor moeten er immers “drie zaken gebeuren” die een nieuw regelgevend kader maken:

“Eén: Meer laissez-passer-akkoorden, dat betekent meer [uitzet]akkoorden met de landen van herkomst. Twee: We moeten ervoor zorgen dat we meer [de] Dublin[verordening] moeten kunnen toepassen [ten aanzien van] EU-landen van binnenkomst. Dit kon niet bij Griekenland, maar dankzij een akkoord [nu wel], zo geeft de staatssecretaris aan. “En ten derde: Essentieel, we moeten ervoor zorgen dat er geen geen illegale migratie meer binnenkomt in Europa. We moeten ervoor zorgen dat [iedereen op zee] gered wordt […], maar we [moeten] ze ook terugsturen [naar] een veilige plaats”.

(Lees verder onder de tweet.)

Brussel, Close en Francken

Twee weken geleden stelde Francken nog tijdens felle kritiek op Brussels burgemeester Philippe Close (PS) rond de illegalenproblematiek aan het Brusselse Maximiliaanpark en station Brussel-Noord dat “moest ik burgemeester zijn, twee weken en het probleem is opgelost”. Ook nu benadrukte Francken dat er een gebrek aan “politieke wil” is bij de PS in Brussel om de problemen aan te pakken.

“Wij staan paraat, [Close] kan op ons rekenen, maar er moet politieke wil zijn. Die politieke wil ontbreekt omdat [ze bij de PS] dat niet willen [in het kader van] de gemeenteraadsverkiezingen”. Francken verwijst naar de periode tussen 2015 en begin 2017 toen de lokale politie in Brussel wel samenwerkte met de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en de federale politie om illegalen op te pakken.

ADVERTENTIE