De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) heeft beslist dat Yassine B. niet uitgewezen mag worden. Daarbij fluit de rechtbank de beslissing van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) terug. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Yassine B. kwam gisterenavond vrij na een arrest van de RVV en mag nu thuis zijn proces afwachten. Op 18 mei dit jaar vluchtte de Marokkaan weg bij een politiecontrole omdat hij geen geldige papieren had. Daarbij reed hij bijna een politieagent aan en werd hij opgepakt voor poging tot doodslag. Zijn borgsom werd na twee maanden betaald door zijn familie, maar de man kreeg een uitwijzingsbevel en moest naar een gesloten centrum.

De RVV is echter van oordeel dat Yassine B. niet uitgewezen mag worden omdat hij niet aan bepaalde voorwaarden voldoet die het gerecht hem oplegt. Zo moet hij volgens hen op elk moment beschikbaar zijn voor een bijkomend verhoor of een reconstructie van de feiten. Volgens de advocaat van Yassine, Abderrahim Lahlali, zou de beslissing een mogelijke uitwijzing kunnen bemoeilijken.

De vrijlating van Yassine B. is geen goed nieuws voor het migratiebeleid van Francken, maar hij minimaliseert het belang van de zaak: “Het betreft een specifiek geval dat niet zomaar geëxtrapoleerd kan worden naar andere zaken. Het is ook de vraag of alle RVV-rechters dit zullen volgen. Bovendien zijn er ook raadkamers en KI’s (Kamers van Inbeschuldigingstelling nvdr.) die zeggen dat de toepassing van de vreemdelingenwet niet moet onderdoen voor de toepassing van het strafrecht. Je mag deze uitspraak dus niet veralgemenen. Hierover is het laatste woord nog niet gezegd.”

Volgens de directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)Freddy Roosemont, gebeuren uitwijzingen vooral bij veroordeelden die hun straf al hebben uitgezeten in België. Slechts 5 tot 10 procent gaat volgens hem over illegalen die voorwaardelijk vrij zijn. Maandag of dinsdag beslist de DVZ of het in cassatieberoep gaat tegen de beslissing van de RVV.