La Porte d’Ulysse, het opvangcentrum in Haren, heeft enkele dagen geen onderdak geboden aan daklozen. Dit na spanningen in het Maximiliaanpark en aan het opvangcenstrum met illegalen. Dat maakte Mehdi Kassou, woordvoerder van het linkse ‘Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen’, begin deze week bekend en brengt BRUZZ.

De spanningen lopen al weken op in het opvangcentrum La Porte d’Ulysse in Haren, nabij Brussel, alwaar enkele honderden illegale immigranten verbleven. Vorige week bleek al dat heel wat mistoestanden – waarbij illegalen zich in laten met criminaliteit en agressie – werden toegedekt door het Burgerplatform. De situatie bereikte afgelopen zondag een kookpunt toen alle “300 beschikbare plaatsen waren […] ingenomen”, zo vertelt Kassou op Facebook. “[Hierdoor moesten] we jammer genoeg enkele daklozen de toegang […] weigeren”. Een groepje daklozen liet het daar echter niet bij en na veel verbaal geweld gooiden zo’n 15 daklozen met stenen naar het centrum. “Pas wanneer de politie ter plaatse kwam, namen de relschoppers de benen.”

Burgerplatform Haren over illegalen Maximiliaanpark: “Enkelen onder hen zijn extreem agressief en veroorzaken spanningen”

Het Burgerplatform ging dan maar over tot het opschorten van de opvang. “Die maatregel moeten we treffen om in dialoog te gaan met de mensen van het Maximiliaanpark”, zo schrijft Kassou nog. “Enkelen onder hen zijn extreem agressief en veroorzaken spanningen.” In het Maximiliaanpark en aan het station Brussel-Noord verblijven honderden illegalen.

In La Libre Belgique wordt onderstreept dat men een tegenstelling tussen de twee doelgroepen wil vermijden en dat het gaat om twee soorten van armoede. Ook op Facebook benadrukte Kassou woensdagavond dat een “binaire visie” moet vermeden worden en dat het niet gaat om “zwart of blank. Daklozen versus migranten”.

(Lees verder onder de Facebookpost.)

https://www.facebook.com/mkolink/posts/1868969146484545?__xts__%5B0%5D=68.ARA40wEO7bS-uLqtyWXcVDBPUADznpN8-wgB1kxUwahmeE2rZW51b-CduHQH3Dm_RX6u_IVzv8vDrVfzJYg9zm9uXwD4TzOf3_tgD8uC3-8X8EWgi6cDBYLzsGQRMuaMxMwKnYs&__tn__=-R

Politiek moet optreden? N-VA: “Burgemeester Close is al meermaals gezwicht onder druk van extreem-links”

Intussen vraagt het Burgerplatform om hulp aan de overheid. Zij willen dat er bijkomende veiligheidsmaatregelen komen. “Er moet een beter opvangsysteem komen, met meer open plaatsen“, aldus nog Kassou dinsdag in BRUZZ. “De overheid moet de moeilijke omstandigheden erkennen. Er is sprake van hoogdringendheid.” Brussels burgemeester Philippe Close (PS) heeft reeds beloofd om te werken aan meer veiligheid. Er zal extra private bewaking komen aan het centrum. Vanavond wordt het centrum weer geopend.

Maar bij de oppositie kunnen ze minder begrip opbrengen voor de oproep van Kassou. N-VA noemt het Burgerplatform een extreemlinkse organisatie die de politiek manipuleert. “Burgemeester Close is al meermaals gezwicht onder druk van extreem-links”, aldus Brussels parlementslid Johan Van den Driessche in een reactie aan SCEPTR. “Indien hij het opvangcentrum voor illegalen uitbreidt op vraag van het Burgerplatform, zal het beeld van Brussel als migratiehub voor illegale transmigranten enkel nog meer versterkt worden, wat uiteindelijk tot nog meer chaos en onveiligheid zal leiden in onze stad.”

Ook het rechtsnationalistische Vlaams Belang reageerde reeds op de heisa. De partij vraagt dat het centrum in Haren een gesloten centrum wordt waarin “illegalen worden opgevangen vooraleer ze het land worden uitgezet”, zo schrijft Brussels parlementslid Dominiek Lootens (Vlaams Belang) in een mededeling. “Brussel mag geen tweede Chemnitz worden!”