Wanneer de gemeenteraadsverkiezingen voor de sp.a tegenvallen, dan stapt sp.a-voorzitter John Crombez op. “Als het echt slecht zou gaan in de steden, dan stopt het voor mij”, zegt hij aan De Morgen.

Momenteel hebben de socialisten een relatief sterke positie in de steden. Zo leveren ze de burgemeester in Gent, Brugge, Oostende, Leuven, Vilvoorde en Lommel. Het probleem? Zowel in Gent – waar burgemeester Daniel Termont het stokje doorgeeft aan Rudy Coddens – als in Leuven – waar Mohamed Ridouani Louis Tobback gaat proberen op te volgen – vertrekken geroutineerde lijsttrekkers. Daarnaast is het ook in de andere steden nog onduidelijk of de socialisten er hun burgemeesterssjerp zullen behouden.

Ondanks deze onzekere situatie wil Crombez zijn voorzittersstoel aan de gemeenteraadsverkiezingen verbinden. “Als het echt niet goed is, zal ik mijn conclusies wel trekken. Wees gerust, ik zal me niet vastklampen aan mijn stoel”, stelt hij tegenover De Morgen. “Je kunt daar geen percentages op plakken. Maar als het echt slecht zou gaan in de steden, dan stopt het voor mij”. Zelf heeft Crombez de ambitie om te kunnen blijven besturen in “de steden waar we nu besturen”. Lukt dat niet, dan is er volgens hem een probleem.

Discussie over de koers van de partij

Begin deze week stelde Brugs burgemeester en Kamerlid, Renaat Landuyt, dat hij zich niet in de huidige koers van de sp.a kan vinden. “Ik ben wellicht meer gematigd, ik ben meer voor samenwerking met de liberalen en met groenen”, stelde hij.

Hoewel de sp.a volgens Crombez “sociaal-economisch […] onbeschaamd links” is, heeft hij zijn twijfels bij het etiket “radicaal rood”. “Wij pleiten ook voor een minimumpensioen van 1.500 euro voor iedereen, ook voor zelfstandigen. We willen de verschillen tussen arbeiders, bedienden, zelfstandigen en freelancers verkleinen. En we verkiezen lokale voedselproductie boven industriële landbouw”, stelt hij tegenover De Morgen.

Geen recht op parlementair zitje tot het eind van je dagen”

Een ander heikel punt binnen de sp.a betreft de omstreden decumul. “De kiezer kickt niet op cumulmaagden”, stelde burgemeester van Vilvoorde en Kamerlid Hans Bonte daar eerder over. “Cumulards en anciens zoals Peter Vanvelthoven, Renaat Landuyt en ik, staan politiek sterker dan de jongeren. Het zijn precies deze sterkhouders die nieuwelingen kunnen lanceren en opleiden.”

Crombez is het daar niet mee eens. “Onze aanpak zorgt er juist voor dat er naast ervaring ook ruimte komt voor nieuw talent“, stelt de sp.a-voorzitter. “Het is niet omdat je een keer verkozen bent, dat je tot het eind van je dagen recht hebt op een parlementair zitje.”