Vandaag bepleitten verschillende MR-kopstukken een herfederalisering van een aantal bevoegdheden. N-VA, tevreden dat de Franstalige liberalen het communautaire debat heropenen, hebben hun eisen klaar. Zo wil de partij een terugkeer naar de eenvoudige meerderheidsregel op federaal niveau en de afschaffing van alle grendels.

Van Senaatsvoorzitter Christine Defraigne en federaal minister van Begroting Sophie Wilmès tot Federaal minister van Mobiliteit François Bellot, allen zijn voorstander van het herfederaliseren van bevoegdheden. Dat idee wint trouwens aan populariteit, beweren de Franstalige liberalen in hun open brief.

Van Senaatsvoorzitter tot federale ministers: MR wil herfederalisering

Het doel van hun voorstel? Een efficiënter en rationeler bestuur voor België mogelijk maken door de federale staat nieuwe bevoegdheden te geven. Zelf schuiven de ondertekenaars “Klimaat, Energie, Mobiliteit, Buitenlandse Handel [en] Gezondheid” naar voren als voorbeelden van bevoegdheden die terug naar de federale staat kunnen. Voor een ‘Belgique à papa‘ of voor een intregrale overdracht van al deze bevoegdheden pleiten de ondertekenaars naar eigen zeggen niet.

“Echt institutioneel debat”

In een Franstalig persbericht van de N-VA valt te lezen dat de partij de brief van de MR betreurt. Daarnaast stippen de Vlaams-nationalisten aan “dat de MR zijn vertrouwen in Wallonië en zijn inwoners verliest”. “Wanneer ze vragen om de Waalse gezondheidszorg en hun beleid over mobiliteit, energie en landbouw onder federale curatele te plaatsen, zegt de MR eigenlijk dat ze de Vlamingen nodig hebben om orde op zaken te brengen in Wallonië”, citeert BELGA N-VA-Europarlementslid Sander Loones en Vlaams N-VA-fractieleider Matthias Diependaele.

De communautaire experten van de partij geven daarnaast aan dat ze altijd bereid zijn om over de staatsstructuur te praten. Wel heeft de N-VA ook haar eisen zoals de afschaffing van de grondwettelijke grendels en de terugkeer naar de eenvoudige meerderheidsregel op federaal niveau.

Verder zijn Loones en Diependaele er niet rouwig om dat de Franstalige liberalen het communautaire debat willen heropenen. “Om België echt efficiënter te besturen, moet er een echt institutioneel debat gevoerd worden en moet er dus gepraat worden over confederalisme”, citeert BELGA uit een persmededeling van de partij.