Gisteren riep minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon (N-VA), alle burgemeesters op om samen te werken met de federale regering. De Schaarbeekse burgemeester Bernard Clerfayt (DéFI) beoordeelt deze oproep evenwel als “cinema verkopen”. “Theo Francken slaagt er niet in oplossingen voor te stellen voor de mensen die wij controleren, ofwel door hen een verblijf in een centrum voor te stellen, ofwel door hen effectief te repatriëren”, citeert BELGA Clerfayt.

In België sleept de problematiek van de illegalen en transitmigranten (illegalen die geen asiel willen aanvragen in ons land maar willen doorreizen) al een tijdje aan. Deze kwestie zal in de nabije toekomst mogelijk nog verergeren. De reden? In Frankrijk, waar men in het verleden hetzelfde probleem kende, heeft men enkele harde maatregelen genomen om het vraagstuk aan te pakken. “De Fransen hebben de voorbije maanden een aantal migrantenkampen bij Calais en Duinkerke ontmanteld, de politiepatrouilles zijn fors opgeschroefd en de Noord-Franse havens en snelwegparkings zitten potdicht”, stelde Nico Paelinck, korpschef van de politiezone Westkust, dit weekend nog in De Tijd.

Migrantensmokkel verschuift naar België: “Minste weerstand”

“Smokkelbendes”, zo klonk het bij de korpschef “volgen de weg van de minste weerstand, en die loopt nu door ons land”. Hangt het van Paelinck af, dan komt er een consequentere aanpak “want nu is de ene burgemeester erg streng en de andere tolerant”. Jambon is het met dit pleidooi volledig eens en waarschuwt voor een “versnipperd beleid”. Zo wil hij concreet dat de lokale besturen daadkrachtig optreden wanneer er kampen dreigen te ontstaan. De N-VA-minister kijkt dan in het bijzonder naar het Brusselse Maximiliaanpark waar wederom honderden illegalen verblijven.

“Verkiezingspropaganda”

Clerfayt, in wiens gemeente het Maximiliaanpark gedeeltelijk ligt, stoort zich aan de verklaringen van Jambon. “Op dit type verkiezingspropaganda heb ik al tientallen keren gereageerd”, citeert BELGA de DéFi-burgemeester. Volgens Clerfayt heeft de politie van de zone Brussel-Noord dit jaar al zo’n 75 personen gecontroleerd. “Als het om mensen gaat die hier illegaal verblijven, schrijft de procedure voor dat de politie zich tot de Dienst Vreemdelingenzaken wendt. In 89 procent van de gevallen is het antwoord dat ze moeten worden vrijgelaten. We geven hen dan een nieuw bevel om het grondgebied te verlaten of we bevestigen een eerder uitgevaardigd bevel”.

Minister Jambon verkoopt volgens hem nu “cinema”. Daarnaast kan staatssecretaris Theo Francken (N-VA) volgens Clerfayt geen oplossingen voorstellen voor de al gecontroleerde mensen. “De realiteit is dat mijn politie haar werk reeds gedaan heeft. Haar vragen om nog meer werk te verzetten, dient tot niets en de oproep van Jan Jambon dient eveneens tot niets zolang Theo Francken, die zijn staatssecretaris is en van hem afhangt, niet even efficiënt is”, besluit de burgemeester.

Extra controles

Deze week beginnen teams van de federale politie gericht treinen op migranten te controleren. Het doel volgens Binnenlandminister Jambon? “Het businessmodel van de smokkelaars in het hart […] treffen”. Tevens zal de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) volgens de minister “in de gesloten terugkeercentra prioritair capaciteit vrijhouden voor [de] transmigranten die bij deze politieacties worden opgepakt”.