De burgemeester van Brugge, Renaat Landuyt (sp.a), trekt aan de alarmbel. Het aantal illegale transitmigranten, die via allerlei manieren trachten het VK te bereiken, is in stijgende lijn en belasten de ordediensten in Zeebrugge. De burgervader vraagt daarom om meer politie en detentiecentra voor illegalen.

Vorige maand pakte de scheepvaartpolitie reeds 328 illegalen op. Dat is het dubbele van dezelfde maand in 2017. Het grotere aantal illegalen eist dan ook zijn tol bij de ordediensten. “We hebben twee agenten te paard die we krijgen, de zeevaartpolitie die doet ook z’n best, maar zit op z’n tandvlees en ondertussen horen we niks van de federale politie”, zo klaagt Landuyt aan tegenover Radio 2.

Burgemeester Brugge: “Ondertussen horen we niks van de federale politie”

Vorige maand werd tevens duidelijk dat de overlast stijgt. “Er zitten er veel in het park. En ze slapen in het gras rond de kerk. Ze zijn daar nu hun kleren aan het wassen”, zo getuigde een buurtbewoner dinsdag en brengt VRT NWS. En nog iemand: “Ze vragen om sigaretten. […] Ik voel me niet meer veilig wanneer ik langs de kerk passeer.” In de havenstad is ook een forse toename geregistreerd in criminaliteit. Er werd ingebroken in tientallen wagens, woningen, er werden diefstallen gepleegd in allerlei winkels en zou er ook een aanranding hebben plaatsgevonden.

“We doen elke twee weken een grote actie”, zegt Landuyt, “Maar bij de gesloten instellingen is er ook tekort aan plaatsen om zij die echt uitgewezen kunnen worden, langer te kunnen vasthouden. Mijn vraag is dan ook om meer plaatsen te krijgen”.

Transitmigranten = vluchtelingen?

Asielzoekers horen conform de Dublinverordening asiel aan te vragen in het eerste EU-land dat men betreedt, maar transitmigranten houden zich niet aan deze regels. Transitmigranten zijn namelijk veelal niet afkomst uit landen in oorlog, maar uit sub-Sahara-Afrika. Het gaat doorgaans dan ook om gelukzoekers in plaats van vluchtelingen. Het VK is hun gewenste bestemming.

(Lees verder onder de tweet.)

Wanneer deze illegalen echter gevat worden is het niet eenvoudig voor agenten om doortastend op te treden. Enkel landen die een opname-akkoord hebben afgesloten met België nemen immers teruggezonden illegalen op. Illegalen die een andere nationaliteit hebben dan van deze landen, krijgen een papieren bevel om het grondgebied te verlaten. Dit blijkt veelal weinig effectief. “Doorgaans [krijgen] die mensen een papiertje mee[…] waarop staat dat ze binnen de vijf dagen het land moeten verlaten. Die documenten vinden we dan terug in de bossen rond de parkings”zo getuigde een agent nog begin dit jaar. “Alsof ze met ons lachen. Soms zijn wij nog met ons papierwerk bezig terwijl een andere ploeg die mannen al opniéuw oppakt.” 

Bovendien zijn de transitmigranten veelal fanatiek vastberaden om hun bestemming te bereiken. Zo zetten ze geregeld geweld in tegen agenten of truckers die hen proberen tegen te houden. Anderen halen dan weer halsbrekende toeren uit om langs hoge bruggen of touwen aan boord van een schip te geraken in de haven van Zeebrugge.