Een directrice van de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris, Cathérine J, kreeg de bons nadat bleek dat ze stagiairs en werkzoekenden in opleiding bij haar thuis (gratis) werkzaamheden liet uitvoeren. Opmerkelijk? De vrouw in kwestie was directrice van de inspectiedienst van Actiris. 

Actiris is de Brusselse dienst voor arbeidsbemiddeling en staat bijgevolg in voor het aanbieden van opleidingen en het begeleiden van werklozen. Het vervullen van deze doelstellingen verliep in het gewest evenwel niet vlekkeloos. Zo zou Cathérine J. stagiairs en werkzoekenden (gratis) werkzaamheden bij haar thuis hebben laten uitvoeren. Deze arbeidskrachten zouden onder meer (gratis) haar trap hebben opgeschuurd en haar terras hebben helpen aanleggen. Hoewel de directrice een offerte opstelde, volgde er nooit een factuur.

Het opmerkelijke? De werkkrachten werden gesubsidieerd door een sociaal economiebedrijf uit het Brusselse dat onder toezicht stond van Cathérine J. Bijgevolg kon de directrice van de inspectiedienst van Actiris genieten van de subsidies die ze in naam van het sociaal economiebedrijf ontving.

Ontslag

Na de feiten volgde er een anonieme klacht en werd er een intern onderzoek opgestart. Dit resulteerde in het ontslag van Cathérine J. Actiris wou volgens BELGA geen commentaar geven op de zaak omdat de directrice nog in beroep kan gaan bij de Raad van State. Het enige wat de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst kwijt wou was dat het beheerscomité had beslist om de vrouw te ontslaan na een beslissing van de raad van bestuur en een disciplinaire procedure. Later raakte bekend dat de vrouw haar ontslag gaat aanvechten bij de Raad van State.

Het sociaal economiebedrijf nuanceert tegenover Sudpresse evenwel de rol van de voormalige directrice. Zo zou een kompaan van Cathérine J. de regeling zonder haar medeweten hebben getroffen. “Die persoon werd meteen ontslagen”, klinkt het bij het sociaal economiebedrijf. De voormalige medewerker zou eveneens zijn ontslag aanvechten.

ADVERTENTIE