De woonstcontroles in Brusselse multiculturele gemeentes zoals Anderlecht, Schaarbeek en Molenbeek hebben tot massale blootlegging van domiciliefraude geleid. Bij 8.028 gevallen liep men tegen de lamp. Dit op een totaal van 94.809 woonstcontroles. Dat is dus goed voor 8,5 procent. Zij worden nu wellicht geschrapt uit het bevolkingsregister, zo brengt De Tijd. De acties kaderden in het Kanaalplan voor Brussel, dat werd opgezet door de Belgische regering na de aanslagen in Parijs in 2016.

Afgelopen jaar zijn er bijna 95.000 huiszoekingen uitgevoerd in de negen Brusselse Kanaalgemeenten zoals Anderlecht, Schaarbeek en Molenbeek. Deze informatie brengt De Tijd nadat Kamerlid Brecht Vermeulen (N-VA) ze opvroeg bij Binnenlandminister Jan Jambon (N-VA). In 8.028 gevallen mag men zich verwachten aan een schrapping uit het woonregister. De huiszoekingen zijn een speerpunt in het Kanaalplan dat werd gestart nadat bleek dat IS-terrorist Salah Abdeslam na de Parijs-aanslagen weken onopgemerkt kon onderduiken in Molenbeek.

Brussel: Meeste fraudeurs per capita in Schaarbeek

In Schaarbeek liepen relatief gezien de meeste fraudeurs tegen de lamp. Er werden 18.212 woonstcontroles uitgevoerd, waarna 2.270 voorstellen voor ambtshalve schrapping zijn verstuurd naar de gemeente. Dat is meer dan elders in Brussel en ruim 12 procent van het aantal controles. In Schaarbeek werden 2.652 gevallen van domiciliefraude doorgegeven op een totaal van 24.987 controles, goed voor bijna 11 procent. In Molenbeek werden ‘slechts’ 810 fraudegevallen aangetroffen na 17.417 controles. Dat rekent om naar 4,7 procent.

Om deze Kanaalplan-huiszoekingen uit te voeren, moet de politie geen toestemming vragen van een magistraat zoals dat bij andere controles wel het geval is. Het gaat echter niet om echte huiszoekingen zoals bij een juridisch onderzoek. Bewoners moeten dan ook nog steeds de toestemming geven aan de politie om hun huis te betreden en kunnen weigeren.

De Brusselse Kanaalgemeenten – die een grote allochtone populatie tellen – bleken goed mee te werken met de huiszoekingen, in tegenstelling tot wat men verwachtte na de aanvankelijke negatieve reacties. Onder andere het MR-cdH-Ecolo-bestuur in Molenbeek reageerde weigerachtig bij de start van het Kanaalplan. Men vraagt wel om meer politie om de opdrachten vervat in het Kanaalplan degelijk uit te voeren. Deze opdrachten kaderen in de anti-terreurstrijd maar ook in de speurtocht naar sociale fraude en stedenbouwkundige misdrijven.