De anti-Catalaanse spanningen in de ALDE-fractie lopen hoog op. De liberale en vierde grootste fractie in het Europees Parlement ‘ALDE’ verzamelt zowel de Catalaanse liberaal-nationalisten van PDeCAT als de Spaanse liberale unionisten van Ciudadanos (‘Burgers’). Dit zorgt op zich al voor wrevel, maar een Knack-reportage ontbloot ook bij de andere ALDE-partijen een groeiende frustratie over de Catalanen. Eerder noemde Europarlementslid en ALDE-fractieleider Guy Verhofstadt (Open Vld) de Catalaanse onafhankelijkheidsstrijd nog een “schertsvertoning”.

Guy Verhofstadt is geen grote fan van nationalisme en separatisme. Sinds zijn U-bocht weg van zijn Burgermanifesten in de jaren ’90 liet de Europese liberale leider al meermaals optekenen dat nationalisme een destructieve kracht is die onvermijdelijk zou moeten leiden tot excessen zoals de Holocaust en WOII. Ondanks dat Verhofstadt toch nog probeerde om in 2014 de flaminganten van de N-VA naar zijn fractie (tevergeefs) te verleiden, moeten de Catalaanse separatisten van PDeCAT (Catalaanse Europese Democratische Partij) dan nu ook spitsroeden lopen in ALDE. Verhofstadt staat immers niet alleen met zijn anti-nationalistische overtuigingen. Het ALDE-lidmaatschap van de partij van oud-premier Carles Puigdemont staat nu op de helling.

De oorzaak van de onvrede binnen ALDE is veelvuldig

Eerst en vooral is de liefde bij de Europese liberalen voor de Catalaanse onafhankelijkheidsgedachte zoals reeds vermeld ver te zoeken. Nederlands Europarlementslid en voorzitter van de ALDE-partij (niet te verwarren met de fractie) Hans Van Baalen (VVD) tweette midden mei nog dat de huidige nationalistische Catalaanse minister-president Quim Torra “separatistische en racistische taal” hanteert. Volgens Verhofstadt is het hele Catalaanse onafhankelijkheidsstreven dan weer een “schertsvertoning”, zo schreef hij eind vorig jaar in Knack.

Maar de ruzie met PDeCAT heeft meer oorzaken. Zo heeft de Catalaanse pro-onafhankelijkheidspartij de jaarlijkse financiële contributie nog steeds niet betaald aan ALDE. Daarenboven is PDeCAT opgegaan in een brede pro-Catalaanse beweging die geleid wordt door Puigdemont en Torra. “Onze partijstatuten bepalen dat het ALDE-lidmaatschap moet worden herbekeken als een partij opgaat in een andere partij”, licht Van Baalen toe in Knack. “Op zeven september komt het partijbureau bij elkaar, en die zal de situatie van de Catalaanse partij onder de loep nemen”. 

Maar PDeCAT zou ook nog een nieuwe aanvraag tot lidmaatschap moeten indienen, en die is “tot op heden […] nog niet[…] binnengekomen”, aldus ALDE-Europarlementslid Annelou van Egmond van de Nederlandse D66. “Ook [de jaarlijkse financiële contributie] zal begin september op het partijbureau worden besproken.”

(Lees verder onder de tweet.)

Exit ALDE, intrede bij ECR?

Het is dus goed mogelijk dat PDeCAT zelfs niet meer bij de Catalaans-onvriendelijke ALDE-fractie wil. Een andere kandidaatfractie kan dan de ECR zijn, de fractie van de Britse Conservatieven én de N-VA. Mogelijk zagen we daar ook reeds een voorvertoning van. Europarlementslid Ramon Tremosa (PDeCAT) verliet vorig jaar tijdens een zitting in het Europees halfrond zijn fractie om bij de ECR te gaan zitten. De symbolische stoelendans werd niet in dank afgenomen bij ALDE.

Europarlementslid Sander Loones (N-VA) betreurt de PDeCAT-vijandige houding in ALDE, maar zou niet rouwig zijn moest de partij onder het ECR-dak komen schuilen. In Knack haalt hij verder impliciet uit naar Verhofstadt: “Wie stoere verklaringen aflegt over de rechtstaat in Polen en Hongarije, zou beter consequent zijn en ook de Spaanse mistoestanden eenduidig veroordelen”.