De eerste helft van dit jaar zijn er 115 ‘vluchtelingen’ betrapt terwijl ze een reis wilden maken naar hun thuisland, waarvan ze in eerste instantie van weg vluchtten. Opvallend: dat is nagenoeg evenveel als het totale cijfer van 2017 en nu reeds het dubbele van 2016. Dat meldt Het Laatste Nieuws. De nepvluchtelingen riskeren het verlies van hun verblijfsvergunning.

Asielzoekers worden erkend op basis van (politiek/religieus/etnisch) vervolgingsgevaar of omwille van een oorlogssituatie (de zogenaamde ‘subsidiair beschermde vluchtelingen’) in het land van herkomst. In beide gevallen moeten asielzoekers hard maken dat hun thuisland gevaarlijk is. Maar heel wat vluchtelingen zijn hierbij minder dan eerlijk, zo blijkt. In de eerste zes maanden van dit jaar alleen al werden 115 vluchtelingen betrapt terwijl ze op reis gingen naar hun thuisland. En dat cijfer groeit, zo blijkt tevens.

Vluchtelingen kopen ticket heen en terug

“Als we de voorlopige cijfers extrapoleren, komen we dit jaar uit op een 250-tal dossiers”, zo vertelt men bij het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) in Het Laatste Nieuws. “Ten opzichte van 2016 zou dat een verviervoudiging zijn.” Vorig jaar werden er 134 vluchtelingen betrapt, tegenover 56 in 2016.

De stijging in de pakcijfers wil niet per se betekenen dat erkende asielzoekers voorheen minder reisden naar hun thuisland, en ook niet per se dat men dat nu meer doet. De effectiviteit van de veiligheidsdiensten is immers gegroeid na een betere samenwerking met hun collega’s in andere EU-lidstaten zoals Duitsland en Nederland. Vluchtelingen die – in een poging om niet gevat te worden – een vliegtuig nemen in een buurland, lopen nu ook geregeld tegen de lamp.

Als een vluchteling wordt betrapt op het maken van een reis naar zijn ‘gevaarlijk thuisland’, dan wordt een dossier overgemaakt aan Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS). Het verblijfsrecht kan dan afgenomen worden. Sinds 2016 gebeurde dit reeds voor 103 mensen. 67 vluchtelingen konden wel hun verblijfsvergunning behouden, ondanks hun thuisreis. Nog 135 dossiers worden onderzocht.