De Vlaamse economie doet het goed en blijft het – althans volgens regionale economische prognoses van het Planbureau en Statistiek Vlaanderen – goed doen.  Zo zouden er in de periode 2017-2023 zo’n 200.000 extra banen bijkomen en daalt de werkloosheidsgraad tot 4,4 procent. Brussel en Wallonië kunnen zich volgens het weekblad Trends eveneens aan gunstige economische prognoses verwachten.

Eerder deze maand bracht de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) een voorzichtig positief oordeel uit over de Vlaamse staatsfinanciën. Zo zou volgens de Vlaamse sociale partners Vlaanderen in 2019 – bij ongewijzigd beleid –  een begrotingsoverschot van zo’n 145 miljoen euro boeken. Wel moet de Vlaamse regering blijven investeren én – wat volgens de SERV een ‘werkpunt’ is – efficiënter investeren. “Het is niet alleen een kwestie van meer investeren, maar ook van het meer gestructureerd aan te pakken”, klonk het.

Vlaanderen presteert beter dan Belgisch gemiddelde

Eerder, in juni, voorspelde het Planbureau een daling van de Belgische economische groei. Zo zou de economie in 2017 volgens de federale instelling met zo’n 1,7 procent groeien. Voor de periode 2018-2020 daalt dit cijfer naar 1,6 procent. Daarna zou de economische groei verder bergafwaarts gaan tot zo’n 1,2 procent in 2023.

Vlaanderen vormt op deze evolutie geen uitzondering, maar zal volgens de huidige vooruitzichten het wel beter doen dan het Belgische gemiddelde. Zo zou de Vlaamse economie in 2017 met zo’n 1,9 procent groeien. In de periode 2018-2020 daalt dit cijfer tot zo’n 1,7 procent. Vanaf dan zou de economische groei verminderen tot zo’n 1,3 procent in 2023.

(Lees verder onder de ingevoegde tweet.)

https://twitter.com/SCEPTR_online/status/1016750170145517568

Als gevolg van de aanzwengelende economie komen er in de periode 2017-2023 zo’n 200.000 nieuwe banen bij. De Vlaamse werkloosheidsgraad zou daarnaast bijna halveren van zo’n 7,2 procent in 2017 tot zo’n 4,4 procent in 2023.

Stijging aantal jobs in Wallonië en Brussel

De groei van de Waalse economie zal – net zoals de Vlaamse – geleidelijk afkoelen. Terwijl de Walen in 2017 nog op zo’n 1,7 procent groei kunnen rekenen, zal deze in 2023 nog maar 1,1 procent bedragen. Wel komen er ook in Wallonië veel nieuwe arbeidsplaatsen bij. Zo verwacht men voor de periode 2017-2023 81.000 nieuwe banen. Hierdoor zou de Waalse werkloosheidsgraad dalen van 14,1 procent naar 10,6 procent.

De economische groei in Brussel zou tot 2020 geleidelijk aan toenemen tot zo’n 1,3 procent. Daarna zal ook de groei van Brussel verminderen tot zo’n 0,9 procent in 2023. Wel zullen er in de periode 2017-2023 netto zo’n 32.000 banen bijkomen en daalt de werkloosheidsgraad van 17,5 procent in 2017 naar 12,4 procent in 2023.